Annons
Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik. Foto: Pressbild / Pixabay

Nedgångar på bostadsmarknaden: Priser och försäljning minskar – se läget i Skellefteå, länet och landet

BOSTAD I dag kommer Svensk Mäklarstatistik med det senaste om bostadsmarknadens utveckling i kommunen, länet och landet.

Annons

Den senaste tiden präglas av nedgångar på bostadsmarknaden i Sverige. Över tre månader har bostadsrättspriserna sjunkit med 7,6 procent i riket, och villapriserna med 1,8 procent. I Västerbotten har samma priser sjunkit med 5,1 och 1,2 procent.

Även i Skellefteå kommun syns en nedgång. Bostadsrättspriserna har sjunkit med 8,1 procent under denna tremånadersperiod, i kontrast till den ihållande uppgång vi sett tidigare. Villapriserna har dock fortsatt att stiga i kommunen, nu med 2,9 procent.

Annons

Även minskad försäljning

På dessa tre månader har 156 bostadsrätter sålts i Skellefteå, till ett medelpris av 1 822 000 kronor och ett kvadratmeter-snittpris på 27 260 kronor. 128 villor har sålts, till ett medelpris av 2 966 000 kronor samt 23 874 kronor i kvadratmeter-snittpris.

Totalt i Sverige har det sålts färre bostäder nu än under motsvarande period i fjol.

– De senaste tre månaderna (maj-juli) såldes drygt 26 000 bostadsrätter, det är 19 procent färre än samma period förra året. Motsvarande siffror för villor är 15 500 vilket motsvarar en nedgång på 10 procent, säger analyschef Per-Arne Sandegren, och att största försäljningsminskningen finns i Storstockholm och Storgöteborg.

Annons

Utvecklingen på årsbasis

Den senaste tiden till trots visar årsutvecklingen att priserna ökat i både Skellefteå och Västerbotten. Bostadsrättspriserna har stigit med 6,0 procent i kommunen, och villapriserna med 12,6 procent. I länet har priserna stigit med 4,2 och 6,4 procent.

Bostadsrättsprisernas utveckling i Skellefteå kommun sedan augusti 2021. Källa: Svensk Mäklarstatistik
Villaprisernas utveckling i Skellefteå kommun sedan augusti 2021. Källa: Svensk Mäklarstatistik

Sett till hela Sverige är det dock bara villapriserna som har ökat på detta år, nu med 1,0 procent. Priserna på bostadsrätter har totalt minskat med 1,6 procent i riket.

Fakta: Sättet att föra statistik

Svensk Mäklarstatistik mäter utifrån glidande medelvärden, en metod för att skapa en serie av medelvärden från en given mängd av värden. Det har en stabiliserande effekt, då bland annat säsongsvariationer och tillfälliga avvikelser räknas bort. Statistiken blir mer rättvisande över tid.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons