Annons
När blödningen upptäcktes opererades barnet akut. Foto: Andreas Nilsson / Region Västerbotten

Spädbarn föll utför trapp – allvaret upptäcktes sent • Opererades akut

NYHETER Ett tre månader gammalt barn fick en hjärnblödning efter ett fall, men behandlingen försenades av brister i vården. Nu har händelsen anmälts till Ivo enligt lex Maria.

Annons

Enligt Region Västerbotten ska barnet i länet ha fallit utför en trapp, medan hen satt fastspänd i en bilbarnstol. En närstående larmade 112 och ambulansen kom dit, men personalen bedömde att de kunde avvakta med fler åtgärder.

Senare försämrades barnet tydligt. Hen fick kräkningar och hämtades snart med ambulanshelikopter, men på akutmottagningen bedömdes barnet ha fått en lättare hjärnskakning. Hen skickades därför hem igen.

På några timmar blev barnet ännu sämre, men det dröjde innan åtgärder sattes in. Regionen skriver att det var lång telefonkö till 1177 Vårdguiden då. Även sjukhustransporten kom sent, men till slut flögs barnet tillbaka till sjukhuset.

Där gjordes en ny bedömning. Hjärnblödning konstaterades och barnet opererades akut.

Region Västerbotten slår fast att behandlingen försenats av bristande kommunikation, den medicinska felbedömningen och långa väntetiden i telefonkö. De har utrett ärendet och jobbar för att minska risken för upprepning.

Nu har händelsen också anmälts till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, för granskning enligt lex Maria.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons