Annons
Baserat på pressmeddelande
Ingrid Thylin, förvaltningschef för kultur och fritid. Foto: Patrick Degerman / Arkivbild

Visselblåsarärenden utredda: Slår fast att inköps- och jävsregler inte följts – ”Det är väldigt beklagligt”

NYHETER Två visselblåsarärenden som rör Skellefteå kommuns campingverksamhet och dess chef har utretts av revisionsföretaget KPMG. Utredningen visar att inköp har gjorts i strid med kommunens regelverk och att närstående erbjudits korttidsanställningar, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Annons

Det ena ärendet som inkommit till kommunens visselblåsarfunktion rör anställning av nära anhörig samt inköp från bolag kopplat till nära anhörig. Det andra ärendet gäller anställning av nära anhörig.

KMPG:s utredning konstaterar att inköp skett i strid med kommunens regelverk för såväl inköp som jäv. Den konstaterar även att kortare anställningar erbjudits anhöriga, något som också går stick i stäv med jävsreglerna.

– Det inträffade är väldigt beklagligt. Allmänhetens förtroende för de kommunala verksamheterna är oerhört viktigt för oss, säger Ingrid Thylin, förvaltningschef för kultur och fritid, i pressmeddelandet.

Annons

– De senaste åren har vi jobbat med utbildningar för samtliga chefer kring frågor som rör jäv och upphandling. Vi har också åtgärdat anställningar där jävsförhållanden har påvisats. Att utbilda våra medarbetare i dessa frågor är ett viktigt arbete som måste fortsätta framöver, säger hon.

Enligt Ingrid Thylin upptäckte de våren 2020 att inköp gjorts från en nära anhörigs bolag. Hon säger att de omgående inledde utbildningsinsatser kring upphandling, jäv och korruption.

Annons

– Medvetenheten kring dessa frågor är därför större idag än för ett par år sedan men ett kontinuerligt arbete behövs även framåt. Vi vill på alla sätt motverka att detta upprepas, fortsätter hon i pressmeddelandet.

Kommunen skriver att det, i KPMG:s rapport, även konstateras att förvaltningschefen inte försökt dölja det inträffade, men att hon borde ha skriftligt dokumenterat den erinran som utdelades i samband med inköpen. Chefen i fråga har avslutat sin anställning och för närvarande pågår rekrytering av ny chef.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons