Annons
Baserat på pressmeddelande
Therese Thunberg, biträdande smittskyddsläkare i regionen. Foto: Klas Sjöberg / Region Västerbotten

Regionen om slopade direktiven – allmän provtagning upphör i länet

NYHETER Från och med onsdag den 9 februari kommer de flesta åtgärder som har gällt under pandemin att avvecklas. Provtagningen av allmänheten kommer också att upphöra. Läget i vården är ansträngt, men belastningen förväntas inte öka i och med de släppta restriktionerna. Det skriver Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

Annons

Regionen poängterar att individen har fortsatt ett stort ansvar att inte föra smitta vidare, genom att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Ovaccinerade vuxna ska undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

– De restriktioner som vi har haft på sistone har tyvärr inte bromsat den snabba och höga smittspridningen på det sätt som man hade hoppats på. Därför tror vi inte heller att de slopade restriktionerna kommer att öka smittspridningen i sig, säger Therese Thunberg, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Västerbotten, i pressmeddelandet.

Vaccinationerna är fortsatt avgörande för hanteringen av pandemin.

– Risken att bli allvarligt sjuk av omikronvarianten är liten om man är vaccinerad och har fått en tredje dos. Det är det bästa sättet att skydda sig. Vi har en väldigt hög vaccinationstäckning i Västerbottens län och det gör att vi också har ett bättre utgångsläge för att klara den höga smittspridningen. Pandemin är på inga sätt över, men vi är ett nytt läge, säger Therese Thunberg.

Annons

Region Västerbottens arbete för att öka vaccinationstäckningen ytterligare kommer att fortsätta även efter den 9 februari.

För att skydda de mest sårbara är det fortsatt viktigt med riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen. Vårdhygien kommunicerar anpassade åtgärder där det är tillämpbart. Tills vidare gäller för vården de rekommendationer som är publicerade.

Påverkan på vården

Läget inom vården är ansträngt, men enligt regionen förväntas de slopade restriktionerna inte leda till en påtagligt ökad belastning.

– Just nu är läget framför allt ansträngt på grund av att många medarbetare är sjuka och vi kan därför inte hålla alla vårdplatser öppna. Vår bedömning är att de släppta restriktionerna inte kommer att leda till någon påtagligt ökad belastning på vården, jämfört med dagens läge. Smittspridningen är redan hög, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Annons

Just nu vårdas 32 personer på sjukhus med covid-19, varav 4 på IVA. De flesta patienter vårdas inte på grund av covid-19, utan har sökt vård av andra orsaker.

Provtagning upphör

I samband med att restriktionerna upphör kan allmänheten inte längre provta sig för covid-19 med regionens egentestning. Tisdag den 8 februari är därför den sista dagen som Region Västerbottens egenprovtagningar kommer att dela ut provtagningskit till allmänheten.

Personal inom vård och omsorg ska dock fortsätta att provta sig vid symtom och kan hämta provtagningsmaterial som tidigare. Vårdhygien rekommenderar även fortsatt screening av symtomfri vårdpersonal där det pågår.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons