Annons
Baserat på pressmeddelande
Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Foto: Arkivbild / Pressbild

Klart vilka som bygger ny rondell i centrum – ska påbörjas till hösten

NYHETER På måndagen beslutade samhällsbyggnadsnämnden att tilldela Skanska uppdraget att bygga en rondell längs Kanalgatan, skriver Skellefteå kommun i ett pressmeddelande.

Annons

Den nya cirkulationsplatsen kommer knyta ihop Kanalgatan med Södra Lasarettsvägen i söder, som i sin tur kommer ansluta till Karlgårdsbron när den står färdig.

– Detta är ytterligare ett steg i en hållbar trafiklösning för centrala stan i enlighet med den fördjupade översiktsplanen, säger Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Bygget kommer att synkroniseras med andra byggprojekt i centrala stan för att minska störningarna i en redan ansträng trafiksituation, berättar Karin Degerfeldt, projektchef vid Skellefteå kommun.

Annons

Vid upphandlingen kom tre anbud in. Kommunen skriver att två inte kvalificerades utifrån ställda krav. Anbuden har utvärderats på pris och planerat genomförande av projektet, både gällande organisation, minskad störning för tredjeman och omkringliggande verksamheter, plus hållbart byggande.

Arbetet med den nya cirkulationsplatsen kommer att påbörjas under hösten 2022.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons