Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Pixabay / Skellefteå kommun

Så påverkas badhus, bibliotek och skolor i Skellefteå av nya reglerna

NYHETER I ett pressmeddelande informerar Skellefteå kommun om hur verksamheterna på skolor, bibliotek och badhus anpassas i enlighet med de nya direktiven för minskad spridning av covid-19.

Annons

Restriktionerna påverkar antalet besökare och i viss mån även öppettiderna för bland annat badhus, bibliotek och fritidsgårdar. Vad gäller grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen så kan ytterligare åtgärder vidtas efter nyår, förklarar kommunen.

Kultur och fritid

Badhus:
Skellefteå kommuns badhus kommer att fortsätta hålla öppet men med begränsat antal besökare åt gången. Besökare har ett eget ansvar att hålla avstånd och följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Mer information om biljettförsäljning och maximalt antal besökare finns på respektive badhus webbplats.

Bibliotek:
Även biblioteken i kommunen kommer att hålla öppet och arbeta förebyggande för att förhindra trängsel. Det är besökarens ansvar att undvika trängsel vid bland annat utlåning och återlämning.

Skellefteå konsthall:
Utställningsverksamheten på Sara kulturhus begränsar antalet besökare som får vistas i lokalen samtidigt. Meijersamlingen på Nordanå stänger mellan den 23 december och 31 januari, då utställningsverksamheten är obemannad och det inte går att säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Annons

Fritidsgårdar:
Skellefteå kommuns fritidsgårdar kommer också att ta in ett begränsat antal besökare. Aktuell information och öppettider hittar du på respektive fritidsgårds sociala mediekonton.

Utbildning och arbetsmarknad

Förskolan:
Skellefteås förskolor jobbar enligt befintliga rutiner och gör kontinuerliga riskbedömningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Eftersom antalet barn i verksamheterna är betydligt färre under mellandagarna kommer sammanslagningar av vissa förskolor att ske. Det finns etablerade rutiner för att hantera detta på ett smittsäkert sätt.

Grundskolan:
Har jullov till den 10 januari och kommer att fortsätta med lokala riskbedömningar som anpassas till verksamheternas olika behov. Stora ansamlingar av elever och personal kommer att undvikas och hemarbete möjliggöras i de fall det är möjligt.

Annons

Gymnasiet:
Har jullov till den 11 januari. Den 4 januari äger en rektorsträff rum, då man ska planera och göra riskbedömningar inför terminsstarten.

VUX:
Har jullov fram till den 3 januari. Efter detta kommer undervisning på plats att ske i möjligaste mån men med glesare scheman, raster och lunchtider, som går omlott för att minska kontakten mellan olika grupper. Man förbereder också för ytterligare restriktioner, bland annat genom att säkra utrustning för att kunna bedriva undervisningen helt på distans.

Socialkontoret

Vård och omsorg samt Stöd och service:
Inom vård, omsorg och stöd fortsätter man arbeta enligt riktlinjerna från Regions Västerbottens avdelning för vårdhygien.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons