Annons
Tommy Svensson, regiondirektör i Region Västerbotten. Foto: Pexels / Pressbild

Region Västerbotten etablerar ny visselblåsartjänst – vill främja ett tryggt och öppet arbetsklimat

NYHETER I början av nästa år kommer en visselblåsartjänst att inrättas i Region Västerbotten, efter ett beslut i Regionstyrelsen.

Annons

Tjänsten beskrivs som en byggsten i arbetet för att skapa ett tryggt och öppet klimat på regionens arbetsplatser. Den införs inom kort, så snart digitalt stöd finns på plats.

– Visselblåsartjänsten är ännu ett sätt för oss att främja en kultur där det är naturligt och positivt att påtala missförhållanden, förklarar regiondirektör Tommy Svensson.

– Genom att lyfta fram brister bidrar man till ständiga förbättringar som gynnar både enskilda medarbetare och hela organisationen, fortsätter han i ett pressmeddelande.

Annons

Ska kunna anmäla anonymt

Via tjänsten ska alla anställda, praktikanter, tidigare anställda och andra med insyn i regionens verksamhet kunna anmäla missförhållanden. Det ska kunna ske anonymt och visselblåsaren har ett lagstadgat skydd mot repressalier, poängterar regionen.

Anmälaren ska också ha rimliga skäl att tro att den information som lämnas är sann.

Används vid grövre händelser

Tjänsten beskrivs som ett viktigt komplement när de ordinarie sätten att rapportera avvikelser inte räcker till. Funktionen kan till exempel användas om någon upptäcker allvarliga bedrägerier, korruption och mutor, ekonomisk brottslighet eller miljöbrott.

Annons

Tanken är att mer vanliga misstag eller avvikelser i första hand tas upp med chefen, HR, facket eller påtalas genom att använda meddelarfriheten. Det kan gälla missnöje med arbetsförhållanden, organisation och chefskap eller konflikter på arbetsplatsen.

En utsedd grupp kommer att bedöma om anmälningarna passar för funktionen eller inte, och sedan utreda dessa. Vid behov ska expertis i regionen kunna rådfrågas. Om en anmälan gäller en förvaltningschef eller en direktör, så ska detta utredas externt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons