Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Pixabay

Flera mindre förskolor flyttas – ska samordnas i nybyggda lokaler: ”Vi behöver en förändrad struktur”

NYHETER På onsdagen tog för- och grundskolenämnden beslut om att Blåklintens, Brukets, Fjärilens, Lokets, Sagans och Sländans förskolor i Bergsbyn flyttar in i nybyggda Kalkbrukets förskola i mars nästa år, medan Prästbordets och Melodivägens förskolor i Brännanområdet flyttar in i nybyggda Brännans förskola under nästa höst.

Annons

För- och grundskolenämnden påtalade redan under 2019 behovet av en förändrad förskolestruktur både i Brännanområdet och i Bergsbyn. I investeringsbudgeten för 2020 beslutade sedan kommunfullmäktige om medel till att bygga de nya förskolorna, och under onsdagen beslutade nämnden om vilka av de nuvarande förskolorna som ska flytta in i de nya lokalerna.

Behovet av en förändrad förskolestruktur i områden grundar sig på flera saker, enligt Skellefteå kommun.

Framför allt så behöver vi en förändrad förskolestruktur.

– Dels behövs helt enkelt fler förskoleplatser i områdena, men framför allt så behöver vi en förändrad förskolestruktur för att ha bättre förutsättningar att bedriva kvalitativ utbildning i förskolan, säger Fredrik Stenberg (S), ordförande i för- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun.

Annons

Både i Brännanområdet och i Bergsbyn är förskolestrukturen uppbyggd med mindre enheter på 1-4 avdelningar per förskola. Dessa bedöms ha vissa begränsningar i vilka lärmiljöer som kan erbjudas förskolebarnen, samtidigt som det är svårare att kunna erbjuda förskolebarnen exempelvis tillgång till personal med spetskompetens.

– Med flera förskolor som delar på gemensamma utrymmen, som exempelvis en varierad utemiljö, kreativa rum som ateljéer, och särskild matsal, får vi möjlighet att till exempel erbjuda fler barn fler typer av lärmiljöer. Vi kan också låta gemensamma personella resurser, som till pedagoger med spetskompetens, komma fler barn till del, säger Kerstin Steinvall, chef för Avdelning Förskola i Skellefteå kommun.

Möjlighet att till exempel erbjuda fler barn fler typer av lärmiljöer.

Inom de berörda förskolorna arbetar man redan nu för att förbereda barn, vårdnadshavare och medarbetare och göra flytten så trygg och smidig som möjligt, i enlighet med de risk- och konsekvensanalyser som tagits fram.

Annons

– Vi kommer till exempel inte att bryta upp eller dela barngrupperna och heller inte göra några större förändringar i personalplaneringen. Berörda vårdnadshavare i Bergsbyn kommer också bjudas in till möte under hösten, och i Brännanområdet längre fram, för att få mer information om processen, säger Kerstin Steinvall.

Vi kommer till exempel inte att bryta upp eller dela barngrupperna.

Det nya konceptet, som redan är i drift på förskolorna Mobacken och Falkträsket som invigdes tidigare i år, innebär förbättrade möjligheter till kollegialt lärande för den personal som arbetar i huset, och utökade möjligheter till pedagogiskt samarbete – som i förlängningen alltså väntas bidra till ökad kvalitet i förskoleutbildningen.

– Vi ser i våra rekryteringar att medarbetare i allt högre grad efterfrågar arbetsplatser med möjligheter att lära sig av kollegor. Vi får större möjligheter att erbjuda det i förskolor där fler pedagoger arbetar tillsammans och har utbyte av varandra, säger Kerstin Steinvall.

Annons

Ekonomin är självklart också en faktor i beslutet, säger Fredrik Stenberg.

– Det finns absolut ekonomiska samordningsvinster också. Som offentlig organisation har vi ett ansvar att förvalta skattemedel på ett effektivt sätt. Inom förskolan innebär det att vi ska organisera verksamheten så att barnen får den bästa förskoleutbildning de kan få utifrån de resurser vi har, vilket är det vi vill göra också med detta beslut.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons