Annons
Joakim Larsson vid Norra Timber Kåge Såg och Ulf Hedqvist vid Skellefteå Kraft. Foto: Patrick Degerman / Elin Ala

Fjärrvärme ska ledas till Kåge från sågverket: ”Såg en jättemöjlighet”

NYHETER Genom ett nytt samarbete mellan Skellefteå Kraft och Norra Timber Kåge Såg ska Kåge i framtiden värmas upp av värme från sågverket. En kulvert till samhället börjar byggas våren 2022.

Annons

I ett pressmeddelande berättar Skellefteå Kraft att de och Norra Timber vill värna om hållbara sätt att utveckla orterna och regionerna där de är verksamma. Så när Norra Timber började titta på en ny biobränslepanna, som drivs av biprodukter från arbetet på Kåge Såg, började de även fundera på sätt att gynna det kringliggande samhället.

Den är dimensionerad för överkapacitet och här kommer Skellefteå Kraft in i bilden.

– Vi såg en jättemöjlighet att ta tillvara på produktionskapaciteten, som annars skulle stå oanvänd, och bygga en kulvert för fjärrvärme från sågen in mot Kåge samhälle. På så vis kan vi erbjuda fjärrvärme till ännu fler kunder på orten, berättar Ulf Hedqvist, affärsenhetschef värme vid Skellefteå Kraft.

Annons

I dag har Skellefteå Kraft 65 fjärrvärmekunder i samhället. Det är både företag, villor och flerbostadshus. I samband med anslutningen till sågverket kommer ytterligare cirka 100 villor och framtida nybyggen erbjudas att ansluta sig till fjärrvärmenätet.

– Och om allt fler kunder inte behöver värma sina fastigheter med el, då kan vi nyttja den elen för fortsätta utveckla regionen, fortsätter Ulf Hedqvist i pressmeddelandet.

Annons

Skellefteå Krafts nuvarande biobränslepanna i Kåge ska i framtiden endast användas under dagar då det behövs extra mycket värme. Produktionen blir mer effektiv när de och Norra Timber använder samma panna. Den nya pannan är också mer miljövänlig.

Arbetet med att bygga den nya kulverten från Kåge Såg ska inledas under våren 2022. Målsättningen är att värmen från sågverket ska nå samhället med start under hösten.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons