Annons
Inspektionen för vård och omsorg kommer att granska händelsen. Foto: Pixabay

Lex Maria: Patient tvingades vänta länge på operation – avled senare

NYHETER Bristande kommunikation ledde till att en patient fick vänta länge på operation. Personen avled kort efter operationen.

Annons

Patienten i länet sökte vård för buksmärtor, illamående och kräkningar. Enligt Region Västerbotten hade personen flera underliggande sjukdomar. Under undersökningen konstaterades tarmvred, de såg även tecken på bristande blodförsörjning till tarmen.

Sedan brast kommunikation, om tillståndets bedömning och dess behandling, och den slutgiltiga operationen fördröjdes. Under tiden blev patientens tillstånd sämre.

När operationen genomfördes var tillståndet kritiskt och personen avled kort efteråt.

Region Västerbotten har utrett det här, tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning och anmält fallet till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons