Annons
Den grönmarkerade gång- och cykelvägen vid Getbergsvägen är en åtgärd som fått stöd. Karta: Skellefteå kommun

Får miljonstöd till arbete för ökat cyklande: Motprestationer krävs – bland annat hastighetsanpassning

NYHETER Skellefteå kommun får nio miljoner kronor till arbete för hållbara stadsmiljöer. De används för att främja cykeltrafiken.

Annons

Skellefteå kommun har ansökt om stödet hos Trafikverket, som beviljat detta. De nio miljoner kronorna är en medfinansiering av tre projekt, som beräknas kosta dubbelt så mycket totalt – en ny gång- och cykelväg vid Lantmannagatan (får fyra miljoner i stöd), Getbergsvägen (får tre miljoner i stöd) och Tubölegatan (får två miljoner i stöd).

I ett pressmeddelande förklarar Elin Blom, trafikingenjör vid Skellefteå kommun, att de vill skapa bättre förutsättningar för människor att välja att promenera eller cykla.

– Åtgärderna sätter Skellefteås tydliga ambition om ett mer hållbart resmönster i fokus. Vi arbetar kontinuerligt med att bygga ut och koppla samman gång- och cykelvägnätet. De här åtgärderna är en del av det arbetet, säger Elin i uttalandet.

Annons

Som motprestation för stödet förbinder sig Skellefteå kommun att genomföra en cykelkampanj. Den ska senast vara gjord i december 2020. De förbinder sig även att göra hastighetsanpassningar på Sunnanå och Anderstorp, senast klart i juni 2021.

En annan motprestation om hållplatser på östra sidan av Lantmannagatan har tagits bort, men Skellefteå kommun skriver att de tänker genomföra den åtgärden ändå.

– Ett minskat bilanvändande och ökad andel hållbart resande bidrar till en renare stadsmiljö, genom minskad mängd emissioner från motorfordonstrafik, säger Elin.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons