Annons
Foto: Pixabay

Bostadsmarknad: Prisutvecklingen i Skellefteå fortsätter utmärka sig

BOSTAD Bostadspriserna går fortsatt starkt uppåt i Skellefteå.

Annons

På årsbasis har villapriserna i kommunen nu stigit med 18,4 procent, enligt Svensk Mäklarstatistik. Årsutvecklingen är starkare här än i Västerbotten som helhet, likaså Sverige som helhet. Jämförbar siffra för länet är 10,5 procent och riket 14,6 procent.

På tre månader har priserna stigit med 7,8 procent i Skellefteå kommun, 3,3 procent i Västerbotten och 3,0 procent i riket. Under denna period har 74 villor sålts här, till ett medelpris av 2 369 000 kronor och ett snittpris per kvadratmeter på 19 714 kronor.

Villaprisernas utveckling i Skellefteå kommun sedan mars 2020. Källa: Svensk Mäklarstatistik

Över till bostadsrättspriserna i kommunen, som har stigit med 17,7 procent sedan mars förra året. Även här sticker Skellefteå ut jämfört med Västerbotten och Sverige som helhet, där motsvarande siffror är 11,1 procent och 6,2 procent respektive.

Sett till utvecklingen på tre månader utmärker sig Skellefteå kommun ännu mer. Här har priserna stigit med 15,2 procent, att jämföra med 6,1 procent i länet och 1,7 procent i Sverige. På dessa tre månader har 122 bostadsrätter sålts i kommunen, till ett medelpris av 1 598 000 kronor och ett kvadratmeter-snittpris på 23 913 kronor.

Bostadsrättsprisernas utveckling i Skellefteå kommun sedan mars 2020. Källa: Svensk Mäklarstatistik

Fakta: Sättet att föra statistik

Svensk Mäklarstatistik mäter utifrån glidande medelvärden, en metod för att skapa en serie av medelvärden från en given mängd av värden. Det har en stabiliserande effekt, då bland annat säsongsvariationer och tillfälliga avvikelser räknas bort. Statistiken blir mer rättvisande över tid.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons