Annons
Baserat på pressmeddelande
Anders Bergström. Foto: Skellefteå kommun

Efter jävet – förvaltningschefen slutar med omedelbar verkan: ”Det nödvändiga förtroendet saknas”

NYHETER Anders Bergström, förvaltningschef för utbildning och arbetsmarknad, avslutar sin tjänst hos Skellefteå kommun med omedelbar verkan. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Annons

Bakgrunden till detta är den jävsituation som uppstod när förvaltningschefen deltog i en rekrytering, som resulterade i att hans sambo fick en chefstjänst på förvaltningen.

Anders Bergström och jag har kommit överens om att avsluta hans anställning från och med i dag. Jag har gjort en samlad bedömning och kommit fram till att det nödvändiga förtroendet saknas, säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

Revisionsbyrån EY ska utreda om jävsproblematiken på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad är kulturellt betingad, eller om det handlar om enstaka fall. Enligt kommunen ska utredningen och dess resultat presenteras den 11 januari 2021.

Annons

– Nu gör vi en mer omfattande kartläggning för att ta reda på om jävsproblematiken är utbredd. Den externa utredningen blir ett viktigt verktyg i vårt arbete för en sund förvaltningskultur, fortsätter Kristina Sundin Jonsson i pressmeddelandet.

En del av åtgärderna är den redan inrättade visselblåsarfunktionen. Den inrättades tidigare under hösten och kommer att vara en del i det fortsatta utvecklingsarbetet.

– Det känns tryggt att vi har visselblåsarfunktionen som kommer att spela en viktig roll i framtiden. Vi hoppas att fler vill bidra så att eventuella oegentligheter kommer till kommunens kännedom, säger kommundirektör Kristina Sundin Jonsson.

Annons

Anders Bergströms anställning upphör 4 december 2020. Överenskommelsen har gjorts om att betala ut max 16 månadslöner – totalt 1 488 000 kronor. Vid nytt jobb kommer det att ske en avräkning mot överenskommelsen, skriver kommunen.

Åtgärderna som Skellefteå kommun vidtar

  • Tillsätter en extern utredning som genomförs av revisionsbyrån EY för att utreda om jävsproblematiken inom förvaltningen utbildning och arbetsmarknad är kulturellt betingad eller handlar om enstaka fall.
  • Personalchefen i samarbete med kommunjuristen ska göra en översyn av organisationen på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad för att utifrån aktuella fall förhindra att jäv i framtiden förekommer i organisationen.
  • Förstärker de pågående utbildningarna i jävsfrågor i hela organisationen
  • Ser över rekryteringsprocessen för att undvika jävsituationer i den.

Källa: Skellefteå kommun

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons