Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Arkivbild

Nu ska extern utredning tillsättas: ”Jäv ska inte förekomma i Skellefteå”

NYHETER Skellefteå kommun ska tillsätta en extern utredning med anledning av den jävsproblematik som rör förvaltningen för arbetsmarknad (UTB), skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Annons

Eftersom flera ärenden har kommit in till Skellefteå kommuns visselblåsarfunktion gällande jäv på UTB har kommundirektör Kristina Sundin Jonsson beslutat att:

• En extern utredning ska tillsättas, där uppdraget blir att undersöka huruvida jävsproblematiken är kulturellt betingad eller om det handlar om enstaka fall.

• Personalchefen ska göra en översyn av organisationen på UTB i samarbete med kommunjuristen, för att förhindra att jäv förekommer framöver i organisationen.

• De pågående utbildningarna i jävsfrågor ska förstärkas i hela organisationen.

• Rekryteringsprocessen ska ses över, för att undvika jävsituationer i processen.

Annons

– Jäv ska inte förekomma i Skellefteå kommun. Och för att verkligen gå till botten med problemet vill vi att en extern expert utreder frågan ordentligt. Förtroendet för det offentliga skadas när sådant här inträffar, säger Kristina i pressmeddelandet.

– Det är allvarligt och kräver kraftfulla åtgärder, fortsätter kommundirektören.

”Ska ha högt ställda förväntningar”

Under de närmaste dagarna kommer en extern utredare att anlitas. Utredningen ska sedan påbörjas omgående. Skellefteå kommun ska kommunicera en tidsplan för dess genomförande, samt de resultat och åtgärder som utredningen kommer att ge.

Annons

– Skellefteås invånare ska ha högt ställda förväntningar på kommunens chefer. De ska kunna vara säkra på att våra processer fungerar och att allt går rätt till när det gäller rekryteringar. Därför är det av största vikt att vi påbörjar arbetet omgående och vidtar alla åtgärder som krävs för att återuppbygga förtroendet, säger Kristina.

– De pågående utredningarna och granskningarna har visat att såväl arbetet som kunskapen kring jäv behöver förstärkas på många olika sätt, avslutar hon.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons