Annons
Pressbild: Peter Kroon

Nästan 120 000 varslade i Sverige sedan pandemins start – så många inom respektive län och bransch

NYHETER I går söndag hade 119 753 personer varslats i Sverige sedan början av mars. Andelen varslade som också blir arbetslösa varierar från bransch till bransch, enligt Arbetsförmedlingen.

Annons

Under perioden mars-juni 2020 varslades 89 093 personer i Sverige. Sex månader senare hade närmare 52 000 blivit uppsagda; 58 procent, enligt Arbetsförmedlingens (AF) uppföljande kontroll. Under finanskrisen var motsvarande siffra 64 procent.

Alla som sägs upp går inte ut i arbetslöshet. Vid uppföljningen hade 26 procent av alla varslade också varit arbetslösa vid något tillfälle under de senaste sex månaderna.

Andelen som blir arbetslösa varierar stort mellan olika branscher, enligt AF. En stor andel återfinns inom hotell, restaurang, besöksnäring och handel. I dessa branscher är det dessutom vanligt med tillfälligt anställda och de ingår inte i varselstatistiken.

Annons

AF fortsätter att följa utvecklingen. Fram till i går hade totalt 119 753 personer varslats sedan början av mars. Hur många inom respektive län och näringsgren kan du se här:

Antal varsel om uppsägning – per län

Avser perioden mellan den 1 mars 2020 och den 24 januari 2021.

 • Stockholms län: 59 495.
 • Uppsala län: 1 662.
 • Södermanlands län: 1 773.
 • Östergötlands län: 3 784.
 • Jönköpings län: 4 094.
 • Kronobergs län: 1 010.
 • Kalmar län: 2 024.
 • Gotlands län: 279.
 • Blekinge län: 720.
 • Skåne län: 7 470.
 • Hallands län: 1 917.
 • Västra Götalands län: 20 824.
 • Värmlands län: 1 541.
 • Örebro län: 1 688.
 • Västmanlands län: 1 557.
 • Dalarnas län: 1 846.
 • Gävleborgs län: 2 070.
 • Västernorrlands län: 1 483.
 • Jämtlands län: 949.
 • Västerbottens län: 1 321.
 • Norrbottens län: 1 950.
 • Uppgift saknas: 296.

Antal varsel om uppsägning – per näringsgren

Avser perioden mellan den 1 mars 2020 och den 24 januari 2021.

 • Jordbruk, skogsbruk och fiske: 38.
 • Utvinning av mineral: 0.
 • Tillverkning: 18 758.
 • Försörjning av el, gas, värme och kyla: 26.
 • Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering: 726.
 • Byggverksamhet: 7 549.
 • Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar: 12 797.
 • Transport och magasinering: 14 106.
 • Hotell- och restaurangverksamhet: 20 824.
 • Informations- och kommunikationsverksamhet: 6 301.
 • Finans- och försäkringsverksamhet: 767.
 • Fastighetsverksamhet: 437.
 • Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik: 8 283.
 • Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster: 16 216.
 • Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring: 210.
 • Utbildning: 1 599.
 • Vård och omsorg; sociala tjänster: 2 941.
 • Kultur, nöje och fritid: 6 606.
 • Annan serviceverksamhet: 1 529.
 • Uppgift saknas: 40.

Källa: Arbetsförmedlingen

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons