Annons

Fordon på fordon fastnade längs vägarna – påverkade framkomsten

NYHETER Trafikverket flaggar för lastbilar med fordonshaveri.

Annons

En stillastående lastbil ska blockera det södergående körfältet på E 4 vid Solbacken i Skellefteå. Hjälp är på väg dit, enligt Trafikverket, som bedömer trafikpåverkan som mycket stor. En preliminär sluttid för arbetet på platsen har satts till klockan 08.30.

Uppdatering, 08.40:

Enligt Trafikverket finns det inte längre någon trafikstörning på Solbacken.

Uppdatering, 08.49:

Trafikverket flaggar nu för en annan stillastående lastbil som blockerar vägen, denna gång på Burträskvägen mellan Renfors och Lappvattnet. Påverkan bedöms som stor, oavsett vilket håll man kommer ifrån. En preliminär sluttid har satts till klockan 09.30.

Annons

Uppdatering, 09.46:

Nu ska lastbilen på Burträskvägen inte längre utgöra något trafikhinder.

Uppdatering, 12.50:

Trafikverket meddelar att ännu en lastbil har fått okänt haveri. Lastbilen uppges stå i södergående körfält på E 4, höjd med Grimsmark. Trafikpåverkan bedöms som liten.

En bärgare är beställd. Arbetet på platsen uppskattas vara färdigt klockan 14.00.

Uppdatering, 14.04:

Enligt Trafikverket ska det inte längre finns någon störning på E 4 vid Grimsark.

Annons

Uppdatering, 14.56:

Flera nya fordon har fått problem. Enligt Trafikverket ska finns stillastående lastbilar längs väg 824 (gamla E 4) mellan Yttervik och Tjärn, där olyckan på E 4 har lett till att trafiken leds om. De stillastående fordonen bedöms ha mycket stor trafikpåverkan.

Dessutom ska en personbil och en lastbil fått stopp på toppen av Hökmarksberget. Trafikverket skriver att de blockerar norrgående körfält i väntan på bärgning.

Trafiksituationen mellan Yttervik och Innervik bedöms preliminärt återgå till det normala klockan 16.00. Arbetet på Hökmarksberget uppskattas bli färdigt 15.35.

Uppdatering, 16.19:

Trafikverket flaggar inte för någon störning på väg 824. Lastbilar ska fortfarande ha lite problem på Hökmarksberget, med begränsad framkomlighet som följd.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons