Annons
Området bakom näringslivschefen Anja Palm, som ligger mellan Northvolts utkiksplats och Skellefteå Krafts värmeverk, kan komma att exploateras i framtiden.

Nytt område kan möjliggöra nya etableringar vid Northvolt: ”Till exempel restauranger, hotell och kontor”

SAMHÄLLE Att Northvolt är en gigantisk fabrik har få undgått. Men storleken på de industriområden som görs iordning intill är det nog fler som missat. “De har flugit mer under radarn”, säger Anja Palm, näringslivschef i Skellefteå kommun.

Annons

Parallellt med att Northvolts stora batterifabrik växer fram görs nya områden redo för etableringar. Längst har arbetet kommit med ytan som tidigare kallats Hedensbyn Site East, HSE, men som framledes kommer att heta Skellefteå Site East.

– Här kan de första tomterna stå redo i vår, och hela området planeras att vara helt klart senast nästa höst, berättar Anja Palm, näringslivschef i Skellefteå kommun.

Området är ungefär 47 hektar stort, vilket går att jämföra med de drygt 50 hektar som exploaterats hittills på Northvolts område.

– Här gör vi markberedningen klar innan kunderna kommer för att spara tid för de som har bråttom, berättar Anja.

Annons

Att markbereda hela ytan innan försäljning av tomterna gör också att arbetet går att göra på ett mer hållbart sätt, menar Anja som förklarar att de jobbar med massbalans.

– När berg sprängs bort på ett ställe används det för att fylla ut på ett annat. Ju större yta det görs på desto mer effektivt blir det. Målsättningen med Skellefteå Site East är att inget material ska köras in eller ut från området, säger hon.

Anja Palm utanför Skellefteå Site East, tidigare även kallat Hedensbyn Site East (HSE).

Tanken är att bland annat en graftifabrik och det Koreanska företaget Dongjin ska etablera sig där. De sistnämnda har blivit beviljade bygglov för sin etablering, men gällande grafitfabriken arbetar Node Pole fortfarande för att hitta rätt aktör.

Finns det en risk att kommunen lägger ut stora summor pengar på att bereda marken, och att ytan sedan förblir tom?

– Risken finns, men vi är väldigt optimistiska om att området ska fyllas.

Nytt område

Öster om Skellefteå Site East, och norr om Northvolts område, finns ytterligare 30 hektar som kan bli användbart för nya etableringar.

– Site East har potential att fyllas redan nästa år, och då vill vi inte vara inlåsta. Vi vill vara förutseende och redo för fler etableringar och expansioner, säger Anja som även lyfter fram ytterligare ett område, på berget mellan Northvolt och Skellefteå Krafts värmeverk, som börjat undersökas.

Annons

Området var från början en del av den yta som Northvolt tingat, men som batteriföretaget inte kommer att använda.

– Vi tittar nu på hur vi skulle kunna exploatera det för att ge plats åt industristöttande verksamheter. Det skulle kunna vara till exempel restauranger, konferenser, hotell, kontor för konsulter, lager och fackhandelsbutiker.

”Tidigt stadie”

Området är redan planlagt i och med att det tidigare ingick i Northvolts tilltänkta yta, men när eventuella tomter skulle kunna vara redo för försäljning är oklart.

– Vi är i ett väldigt tidigt stadie men undersöker vilka möjligheter som finns. Vi har lämnat över frågan till en arkitekt som fått i uppgift att se över vilken typ av tomter som skulle kunna tas fram. Eftersom det är byggt så mycket runt om berget finns det begränsade möjligheter att spränga, säger Anja.

Annons

Att ett sådant typ av område kommer att behövas i framtiden tvekar hon inte på.

– Bara på Northvolt kommer 3000 personer att jobba, och med alla industrier runt om – både nya och gamla – kommer behovet av serviceföretag att bli stort, säger hon.

Klicka på bilden nedan för att se den större:

På bilden illustreras de olika industriområden som växer fram öster om dagens industriområde i Hedensbyn. Illustration: Region Västerbotten

Artikeln är en del av Megafonen nr 11 – 2020. Läs hela tidningen här »

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons