Annons
Baserat på pressmeddelande
"Vi prioriterar dessa ärenden", säger Maria Berggren. Foto: Arkivbild

Kommunens visselblåsarfunktion: De första ärendena har kommit in

NYHETER De första tre ärendena som inkommit till Skellefteå kommuns visselblåsarfunktion rör förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Annons

Skellefteå kommun skriver att det externa företag som hanterar alla inkomna ärenden inte har bedömt att det förekommit några allvarliga oegentligheter. Därför är det istället Skellefteå kommuns förhandlingsenhet som nu utreder ärendena.

– De här är våra första ärenden så det är bra att vi får testa processen, säger Maria Berggren, biträdande förhandlingschef och ansvarig för visselblåsarfunktionen.

Skellefteå kommuns visselblåsarfunktion inrättades i mitten av september. Enligt kommunen handlar ett av de aktuella ärendena om en eventuell rektorstillsättning i en pågående organisationsutredning där anmälaren uttryckt misstanke om jäv.

Enligt utredningen ska det dock inte finnas grund för misstanken, då rekryteringen helt sköts av personer utan personlig koppling till den sökande till rektorstjänsten.

Annons

De andra två ärendena ska röra personliga relationer i ledningsgruppen, samt en rekrytering där en medarbetare påstås ha gynnats av en närstående.

– Vi prioriterar dessa ärenden och förhandlingsenheten ska vara klar med dessa två utredningar i slutet av veckan, säger Maria Berggren i pressmeddelandet.

Fakta: Visseblåsarfunktionen

Skellefteå kommun har en visselblåsarfunktion där man kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Skellefteå kommun. Ärenden som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen ska utredas av en extern part.

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Anmälningar och tips som inte faller inom funktionens ram, alltså när det inte handlar om oegentligheter utan snarare om synpunkter, skickas till berörd förvaltning för kännedom och ställningstagande kring eventuella åtgärder.

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter om exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den uppges inte heller vara lämplig för rapporterar om känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med en chef eller chefens chef kan anmälaren vända sig direkt till sin HR-funktion, eller en facklig företrädare.

Källa: Skellefteå kommun

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons