Annons

Minskat programutbud hjälper inte – gymnasienämnden lär backa 17 miljoner

NYHETER En ekonomisk prognos visar att gymnasienämnden i Skellefteå bedöms backa nästan 17 miljoner kronor under 2020.

Annons

Den senaste prognosen pekar på ett underskott på 16,9 miljoner kronor för året.

Den största delen av underskottet ska handla om gymnasieskolan. I ett utskick skriver gymnasienämnden att de kommunala gymnasieskolorna har en fortsatt ansträngd ekonomi. Det här uppges bero på att verksamheten är större än budgetramen.

Kostnader för personal är en av de stora posterna som förväntas avvika från budget.

Personalkostnaderna gick ned när programutbudet minskade, men det samtidigt väntas komma mindre pengar från Migrationsverket än vad nämnden tidigare trott. Med andra ord bedöms det minskade programutbudet inte påverka prognosen.

För VUX och enheten för arbetsmarknad pekar prognosen mot ett nollresultat.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons