Annons
Foto: Pexels

Döden mer närvarande än på länge – men västerbottningar tänker på den minst av alla

NYHETER 20 procent av västerbottningarna tänker på döden varje vecka. Det är 11 procentenheter under rikssnittet. Därmed är vi de som tänker minst på döden, visar en rapport från Lavendla.

Annons

Begravningstjänsten Lavendlas rapport baseras på en undersökning av Ipsos Norm, där 3 000 svenskar i åldrarna 18-65 har berättat hur de tänker kring döden.

Under den pågående pandemin är döden mer närvarande än på länge. 34 procent av svenskarna tänker mer på döden i dag jämfört med ett år sedan. En av tio svenskar tänker på döden varje dag. Var tredje person tänker på den minst en gång i veckan.

Den vanligaste funderingen är hur länge man själv kommer att leva. Det berättar 42 procent, enligt Lavendla, men nästan lika många svenskar tänker på vänners och anhörigas eventuella bortgång. En av fyra tänker på vad som ska hända efter döden.

Tankar om döden i länet

Rapporten visar att västerbottningarna tänker minst på döden av alla i hela landet.

31 procent svarar att döden upptar mer tankeverksamhet nu jämfört med i fjol, något som vi inte alltid pratar om. 46 procent anser att det inte pratas tillräckligt om döden. Samtidigt svarar 56 procent att döden kan vara ett svårt ämne att prata om.

Här nedanför kan du läsa hur länsbor har svarat på alla frågor i undersökningen.

Västerbottningarnas tankar om döden

1. Hur ofta tänker du på döden?

 • Varje dag: 6%
 • Varje vecka: 14%
 • Någon gång i månaden: 29%
 • Någon gång varannan månad: 14%
 • Någon gång om året: 33%
 • Jag tänker aldrig på döden: 4%

2. Tänker du mer på döden nu jämfört med för ett år sedan?

 • Ja: 31%
 • Nej: 63%
 • Vet ej: 6%

3. Vad tänker du på när du tänker på döden? Max tre svarsalternativ.

 • Hur länge jag själv kommer att leva: 46%
 • Hur jag ska dö: 15%
 • Om och när vänner/anhöriga ska dö: 30%
 • Hur vänner/anhöriga ska dö: 16%
 • Hur det kommer att kännas när jag dör: 19%
 • Hur det kommer att kännas när vänner/anhöriga dör: 40%
 • Hur det kommer att kännas för vänner/anhöriga när jag dör: 34%
 • Vad som sker efter döden: 30%
 • Annat: 11%

4. Anser du att svenskarna pratar tillräckligt om döden?

 • Ja: 16%
 • Nej: 46%
 • Vej ej: 38%

5. Tycker du att det är svårt att prata om döden?

 • Ja, mycket svårt: 8%
 • Ja, till viss del: 48%
 • Nej, inte alls: 39%
 • Vet ej: 5%

Källa: Lavendla

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons