Annons
Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln. Foto: Pexels

14-åring fick framtänder utdragna efter miss – har anmälts till Ivo

NYHETER En 14-åring har fått framtänder utdragna efter en missad diagnos. Händelsen har anmälts till Ivo enligt lex Maria.

Annons

Patienten i Västerbotten har gått på undersökningar hos tandvården sedan hen var liten. Tidigare har inga avvikelser noterats om hur hörntänderna har trängt fram.

Först som 14 åring upptäcks skador på permanenta tänder i överkäken, orsakade av hörntändernas riktning. Skadorna är så allvarliga att framtänder behöver dras ut.

Den sena upptäckten har lett till ett förlängt vårdförlopp. Enligt Region Västerbotten bedöms patienten få en normal bettfunktion när hen har behandlats färdigt.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Region Västerbotten har även utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons