Annons
Baserat på pressmeddelande
Anja Palm, näringslivschef vid Skellefteå kommun. Foto: Paulina Holmgren / Megafonen

Skellefteå klättrar 30 placeringar i ranking av näringslivsklimatet – men förbättringsområden finns

NÄRINGSLIV Skellefteå klättrar i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och landar på 195:e plats av 290 kommuner i Sverige. Det skriver Skellefteå kommun i ett pressmeddelande.

Annons

Resultatet innebär att Skellefteå kommun har klättrat 30 placeringar. Jämfört med kommuner i ungefär samma storleksklass hamnade Skellefteå på plats 16 av 29.

– Rankingsiffrorna tenderar att variera en del varje år. En förändring på 30 placeringar är i linje med det mönster som vi sett tidigare år och vi drar ingen speciell slutsats av just det, berättar näringslivschef Anja Palm i pressmeddelandet.

Enligt kommunen handlar det viktigaste resultatet istället om en ny fråga som lagts till enkäten – där de svarande får jämföra näringslivsklimatet i dag kontra fem år sedan.

Av de tillfrågade anser 55 procent att det är bättre i dag, jämfört med bara 5 procent som anser att det är sämre. Det resultatet sticker ut rejält i en nationell jämförelse, där 27 procent anser att klimat har förbättrats och 14 procent att det har försämrats.

Anja Palm tycker att det är en intressant mätpunkt för alla som är intresserade av näringslivsfrågor, och att upplevelsen av att utvecklingen går åt rätt håll är viktig.

Annons

– Särskilt i det läge där Skellefteå befinner sig i dag, säger näringslivschefen.

Annat bra och mindre bra

Skellefteå även placerat sig bra när det kommer till mobilnät och bredband samt trygghet och låg brottslighet. Områdena där Skellefteå presterade sämst var vägnät, flyg och tågnät – samt konkurrens från kommunen mot privat näringsverksamhet.

– Vi delar bilden av att vi har en stark digital infrastruktur men även behoven att utveckla den fysiska. Norrbotniabanan måste färdigställas och vi behöver stora satsningar på vårt vägnät. I dag innebär det tillväxthinder för många företag.

Inom mobilnät och bredband placerar sig Skellefteå på 17:e plats i Sverige, vilket går att jämföra med plats 259 som kommunen har när det gäller vägnät, flyg och tågnät.

Annons

– När det handlar om frågan om den fysiska infrastrukturen har vi tappat i rankingen de senaste fem åren. Jag tror att det är ett naturligt uttryck för de ökande behov vi ser runt om i Skellefteå i takt med att vi växer, berättar Anja Palm

Plats 288 av 290 kommuner

När det kommer till kommunens konkurrens med privat näringslivsverksamhet landar Skellefteå på plats 288 av 290 tillfrågade kommuner. Det är ungefär samma placering kommunen haft de senaste tio åren, enligt pressmeddelandet.

Enkäten hade en svarsfrekvens på 59 procent. I kommunen svarade 218 företag.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från FÖRETAGSNAMN
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons