Annons
Felicia Lundmark (S), gymnasienämndens ordförande. Foto: Patrick Degerman

Domen om ansiktsigenkänning på skolan ska överklagas: ”Viktigt att ärendet prövas av högre instans”

NYHETER Tvisten om ansiktsigenkänningen behöver inte vara avgjord. Nu har gymnasienämnden beslutat att ta saken vidare.

Annons

Försöket med närvaroregistrering genom ansiktsigenkänning genomfördes på Anderstorpsgymnasiet 2018. Avsikten var bland annat att lärarna skulle slippa avsätta tid för det. Enligt gymnasienämnden gav elever och vårdnadshavare sitt samtycke, men Datainspektionen ansåg att personuppgiftsbehandlingen stred mot lagen.

Datainspektionen beslutade att utfärda en sanktionsavgift på 200 000 kronor och en varning till Skellefteå kommun, som överklagade beslutet till förvaltningsrätten.

I förvaltningsrätten fick Datainspektionen rätt. Det krävs ett giltigt undantag för att få behandla känsliga personuppgifter, vilket rätten ansåg att gymnasienämnden saknat.

Enligt förvaltningsrätten fanns det inte heller något giltigt samtycke. Dessutom ansågs intrånget i den personliga integriteten inte stå i proportion till ändamålet med testet.

Annons

Men historien slutar inte där. Nu har en oenig gymnasienämnd beslutat att överklaga både förvaltningsrättens dom och Datainspektionens beslut till kammarätten. Enligt majoriteten finns det anledning att ifrågasätta riktigheten i förvaltningsrättens dom.

– Och att det är viktigt för den fortsatta rättstillämpningen att ärendet prövas av högre rättsinstans, säger ordförande Felicia Lundmark (S) på kommunens hemsida.

Liberalerna i Skellefteå reserverade sig mot nämndens beslut.

Majoriteten menar att samtycket har varit helt frivilligt. Eleverna i klassen som deltog i projektet ska ha fått ett skriftligt erbjudande om de ville delta eller inte.

Annons

”Den information som lämnats både till elever och föräldrar både i skriftlig och muntlig form vid flera tillfällen har också varit tydlig med att deltagande har varit frivilligt och att de som avstår kommer att närvaroregistreras enligt den traditionella metoden och att det inte får några konsekvenser i övrigt”, skriver kommunen.

Jurister från SKR har nu utvecklat ett förslag till överklagande för gymnasienämndens räkning, tillsammans med nämndens dataskyddsombud och kommunens jurist.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons