Annons
Nu kommer första etappen i arbetet längs Holmgatan i Bergsbyn att inledas. Foto: Google

Nu ska omfattande vägarbete dra igång – bedöms pågå till årsskiftet

NYHETER Holmgatan i Bergsbyn ska byggas om. Arbetet ska göras i tre etapper och i veckan inleds arbetet med den första.

Annons

Under den första etappen görs arbete längs en cirka 500 meter lång sträcka mellan Bergsbybron i väst och Ögrensgatan i öst. Byggstarten är planerad till vecka 35.

I steg två görs arbete längs en cirka 840 meter lång sträcka mellan Ögrensgatan och Haradsvägen. Den tredje och sista etappen omfattar Bergsbyvägens farthinder och bussfickan i anslutningen till Ögrensgatan, meddelar Skellefteå kommun.

Arbetet som ska göras

Holmgatan ska utformas med en körbanebredd av 5,5 meter, med en 3 meter bred gång- och cykelbana på södra sidan. Gång- och cykelbanan ska skiljas från körbanan med kantsten, som kommer att sänkas vid infarter så att det går att köra över.

Holmgatan kommer även få en ny asfaltbeläggning, med nya lager av grusmaterial undertill, på platserna där den har varit dålig. I samband med gatuombyggnaden längs Holmgatan kommer kommunen att byta belysning. Det betyder att delar av Holmgatan kommer att vara nedsläckt under tiden som arbetet pågår där.

Annons

Begränsningar vissa tider

Skellefteå kommuns ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt.

Samtidigt skriver kommunen att framkomligheten kan komma att begränsas under vissa tider beroende på hur entreprenören NCC lägger upp och planerar sitt arbete.

Boende och fastighetsägare ska ha tillgång till in- och utfarter under byggtiden.

På intilliggande gator, på platserna där det inte går att passera på grund av arbetsmiljö- och utrymmesskäl, kommer trafiken att ledas om. Samordning av detta kommer att ske mellan Skellefteå kommuns projektledare och entreprenören.

Annons

Den sista december 2020 är preliminärt slutdatum för arbetet.

Klippning av träd och buskar

Träd, buskar och häckar som sticker ut utanför tomtgränsen kan behövas klippas. Kommunen skriver att ansvaret för att detta görs ligger hos dig som fastighetsägare.

Där det finns ett behov kommer samråd att göras mellan berörda och kommunen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons