Annons
Baserat på pressmeddelande
Illustration över Bergsundets flerbostadshus på Västra Erikslid, illustration: Nordmark & Nordmark arkitekter.

Första bilderna: Gestaltningen av bostadsområdet Västra Erikslid har påbörjats

NYHETER Nu börjar gestaltningen ta form för Skellefteås nya stora bostadsområde Västra Erikslid. I höst startar arbetet på plats.

Annons

Nya aktörer kommer att bygga upp det nya området med plats för cirka 450 lägenheter, skriver Skellefteå kommun i ett pressmeddelande.

Fastighetsbolagen Bergsundet och Magnolia Bostads bygglovsansökningar togs upp under torsdagens bygg- och miljönämnd. Och i måndags utsågs NEK AB som totalentreprenör för gatuombyggnaden.

– Det är roligt att så många nya aktörer vill in på marknaden i Skellefteå. Vi behöver dessa stora nationella aktörer såväl som våra lokala företag för att lyckas möta efterfrågan på bostäder, säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef, Skellefteå kommun.

Annons

Västra Erikslid blir ett av stadens nya stora bostadsområden med flerbostadshus. I anslutning till Västra Erikslid utvecklas även Klockardalsparken.

Fyra till sex våningar

Några smärre justeringar behöver göras innan byggloven beviljas. För att skynda på processen har nämnden gett ordförande fullmakt att skriva under byggloven så snart handlingarna är korrekta. Flerbostadshusen kommer att bli mellan fyra och sex våningar höga och bestå av yteffektiva och smarta lägenheter.

Illustration över Magnolias flerbostadshus på Västra Erikslid, illustration: Liljewall arkitekt

Närmast pulkabacken kommer Bergsundet att bygga fyra flerbostadshus med hyresrätter. Husen ska tillsammans rymma cirka 160 lägenheter och fasaderna kommer att bestå av slät stående träpanel, tre hus i brunt och det högsta huset i svart.

Längs Klockarbergsvägen och Lasarettsvägen norr om rondellen kommer Magnolia att bygga hyres- och bostadsrätter, ca 300 lägenheter fördelat på åtta huskroppar. Fasaderna blir målad träpanel i olika mjuka naturfärger.

– Vi är mycket glada att ha påbörjat vårt första projekt i Skellefteå och bidra till kommunens expansiva tillväxt. Tillsammans med Heimstaden Bostad och Derome säkerställer vi att projektet får en genomgående hög standard med hållbara och miljövänliga byggmaterial, säger David Andersson, Regionchef Norr på Magnolia Bostad.

Annons

Gator byggs om

NEK AB är totalentreprenör för gatuombyggnaden mellan den nya och befintliga bebyggelsen. Det handlar bland annat om att smalna av gatan från rondellen upp till Ormens väg samt att anlägga en gång- och cykelbana som binder samman gång- och cykelvägarna efter Klockarbergsvägen och Ormens väg.

– Vi har nyligen etablerat och utökat vår verksamhet i Skellefteå då vi ser en stor potential här, säger Per Greus, NEK AB.

Arbetet med gatan startar senare i höst. Lägenheterna ska vara inflyttningsklara under 2022.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun.
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons