Annons
Baserat på pressmeddelande
Staffan Näslund. Foto: Arkivbild / Skellefteå kommun

Den över 40 år långa resan går mot sitt slut – Staffan Näslund ska gå i pension

NYHETER Resan som började på kommunen 1977 tar slut vid årsskiftet när Staffan Näslund, förvaltningschef vid Socialkontoret, går i pension. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Annons

Staffan Näslund började vid Skellefteå kommun 1977 med en termins praktikperiod. Han gick en socionomutbildning och hade då inga planer på att flytta från Umeå.

– Jag hade tänkt stanna kvar i Umeå, men sommaren 1980 fick jag ett sommarvikariat här – och den sommaren pågår fortfarande, berättar han i pressmeddelandet.

Under åren har Staffan haft en rad olika tjänster inom kommunen, som socialsekreterare, utvecklingsledare, chef för öppenvården och avdelningschef för individ- och familjeomsorgen. De senaste åtta åren har han varit förvaltningschef.

– För mig har det varit en förmån att få prova på många olika delar inom Socialkontoret. Det roliga med jobbet som förvaltningschef är att se hur mångfacetterad och viktig verksamheten är, berättar Staffan och fortsätter.

– Och det är också otroligt spännande att ha fått förmånen att följa den utveckling som förvaltningen och kommunen gått igenom under mina år inom organisationen.

Annons

Skellefteå kommun beskriver Staffan som drivande i arbetet med att hitta vägar till en utveckling av tillitsbaserad styrning och ledning i förvaltningen och i kommunens övergripande ledningsgrupp. Under Staffans tid har också Skellefteå utsetts som en kommunerna som ska vara med och stärka socialtjänstens digitalisering.

Till projektet, som startade i början av 2020, har Sveriges kommuner och regioner valt ut tio kommuner som kommit långt i att införa digitala lösningar i socialtjänsten.

Mötet med människor

Mötet med människor har till stor del bidragit till att göra hans arbete meningsfullt.

– Det är det som har lärt mig mest, framför allt de första åren när jag fick jobba nära invånare. Det finns ett antal personer som har varit betydelsefulla för mig, människor som har haft rollen som invånare, berättar Staffan i pressmeddelandet.

Han talar också varmt om de människor som han jobbat nära inom organisationen.

– Jag har haft väldigt duktiga medarbetare, arbetskamrater och chefer under alla år.

Annons

Tänker njuta av fritiden

Sin kommande tid som pensionär planerar han att ägna åt sin hustru, barn och gärna med barnbarnet Hugo. Staffan planerar också att resa, läsa och njuta av sin fritid.

Han vill lyfta fram ett citat som varit viktigt för honom under alla år som han jobbat åt kommunen: ”If you see your neighbour carry something, help him with his load.”

– Det har varit viktigt utifrån tanken att vi måste hjälpas åt, det gäller inte minst gentemot människor som vi möter inom Socialkontoret. Min uppfattning är att alla kan utvecklas utifrån att man vill det, men ibland behöver man stöd i det. Och då är det den professionelles ansvar att ge det här stödet, berättar Staffan.

Kommundirektör Kristina Sundin Jonsson vill önska Staffan Näslund lycka till i framtiden och tacka för alla hans år inom Skellefteå kommun.

Annons

– Det har varit en förmån att arbeta tillsammans med Staffan i organisationen och i min ledningsgrupp under så många år. Han och hans medarbetare har gjort och fortsätter att göra ett fantastiskt arbete på Socialkontoret, säger hon.

– I kommunens övergripande utveckling har han inte bara bidragit med socialkontorets perspektiv utan har haft helhetssynen i grunden. Helhetssyn och att se möjligheterna till goda samarbeten är en förutsättning för utveckling. Fokus för Staffan har alltid varit kommunens uppdrag och invånarnas behov.

Rekryteringsprocessen till tjänsten som förvaltningschef för Socialkontoret är igång.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons