Annons
"Det kan bli lite rörigt", förklarar Mikael Lindberg. Foto: Pixabay

Bygglov eller inte – det här behöver du veta inför sommarens altanbygge: ”Det är en djungel”

NYHETER Tänker du bygga en altan? Bygglovshandläggaren Mikael Lindberg förklarar vilka regler som gäller kring bygglov.

Annons

I sommar tänker många sätta tänderna i olika byggprojekt. Det märks för Mikael Lindberg och de andra handläggarna på bygglovsavdelningen i Skellefteå.

– Vi har extremt mycket nu jämfört med tidigare år, berättar han här.

En altan kan kräva bygglov, men det behövs inte alltid. Senast i juli 2019 ändrades reglerna i plan- och bygglagen och Mikael beskriver regelverket som en djungel.

– Är man osäker så säger vi alltid ”kontakta oss”. Gå via kundtjänst så får du ett svar. Om du vill ha svaret skriftligt så kan du skicka ett mejl, säger han.

Annons

Den första frågan som behöver besvaras inför altanbygget är: står fastigheten inom detaljplanerat område, inom sammanhållen bebyggelse eller utanför?

– Det är tre steg och olika regler gäller för varje alternativ. Detaljplanerat område är ofta central bebyggelse; Skellefteå, Boliden, Jörn och andra lite större orter. Ju längre ut man kommer desto troligare är det att man inte är inom detaljplanerat område.

Olika typer av hus

Vid vilket sorts hus ska altanen byggas? Det är nästa fråga, förklarar Mikael.

– Den är kanske inte så enkel att svara på själv. Det finns en- och tvåbostadshus, flerbostadshus, sedan kan en- och tvåbostadshus också räknas som flerbostadshus.

I Sjungande Dalen finns det radhus, exemplifierar han. Radhuskropparna är avstyckade och har en egen tomt, därför räknas de som en- och tvåbostadshus.

– Och då gäller bygglovsbefrielsen. Men om markområdet runt radhusen inte hade haft en tydlig tomt och exempelvis ägts av en bostadsrättsförening så hade de räknats som flerbostadshus. Det kan bli lite rörigt, berättar Mikael.

Annons

Höjd och avstånd

Ska altanen byggas inom detaljplanerat område eller inte? Vid ett bostadshus eller inte? När de frågorna har besvarats går det att komma in på själva utformningen. En tumregel är att reglerna är som hårdast centralt. Längre ut finns mer spelrum.

Inom detaljplanerat område får ett altandäck med max 1,8 meters höjd byggas utan bygglov, förutsatt att däcket står inom 3,6 meter från huvudbyggnaden.

Bortanför den gränsen får ett altandäck max vara 1,2 meter högt, utan bygglov.

Här spelar markens lutning också en roll?

– Ja. Man mäter längst ut, alltså där det är som mest höjd, förklarar Mikael.

Foto: Skellefteå kommun

Och om jag kör dit ett jordlass för att få upp markhöjden längst ut?

– Då utgår man ifrån den nya, färdiga marken. Men även om man vill vara finurlig kan man åka dit på att det krävs tillstånd. Inom detaljplanerat område krävs marklov för att man ska få schakta och fylla upp mer än en halv meter jord, säger han.

Räcke eller plank

Altanens inramning kan tas med i beräkning av den totala höjden.

Inom detaljplanerat område får ett räcke byggas ovanpå en 1,8 meter hög altan som står inom 3,6 meter från huset utan bygglov, förutsatt att räcket har minst 40 procents genomsikt och inte är högre än 1,4 meter. Om inramningen är tätare än så räknas den som mur/plank – och då ingår den i altanens totala höjd.

Foto: Skellefteå kommun

– Och om altandäcket är längre bort än 3,6 meter från huset får du inte göra mur/plank högre än 50 centimeter utan bygglov, berättar Mikael.

Tomtgräns och tak

Ett altandäck får inte byggas närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om inte grannen har godkänt placeringen. Mikael rekommenderar alla att göra sådana överenskommelser skriftligt, oavsett vilket byggprojekt det gäller.

– Det är bra att ha om ni blir ovänner eller om grannen flyttar, säger han.

Inom detaljplanerat område får ett skärmtak på max 15 kvadratmeter byggas utan bygglov, på samma sätt som en friggebod. Ett sådant får även byggas över en altan.

Annons

Bygglovshandläggarna har minst sagt fullt upp nu. För ett tag sedan slogs rekord i inkomna ärenden per vecka, men de som har frågor kan fortfarande höra av sig.

– Under sommaren har vi lite längre svarstid bara, säger Mikael Lindberg.

Andra frågeställningar inför bygget

Behöver jag ta hänsyn till ett kulturvärde?
Om ett altanbygge planeras inom ett kulturmiljöområde, eller i anslutning till en byggnad som är särskilt utpekad ur kulturvärdessynpunkt, kan det utlösa ett krav på bygglov. I de fallen kan den som bygger behöva anpassa sitt val av placering, utformning och material.

Behöver jag strandskyddsdispens?
Frågan gäller framför allt de som planerar ett altanbygge utanför detaljplanerat område. Grundregeln är att dispens behövs om bygget ska göras inom 100 meter från vattnet.

Ska jag eller kommunen sköta hörandet?
När ett projekt kräver ett bygglov är det bygg- och miljönämnden som ska ta in synpunkter från berörda grannar. När inget bygglov krävs är det den sökande som ska ombesörja den saken.

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons