Annons
Robert Nyman, verksamhetschef för trafik vid Skellefteå kommun.

Snart sänks hastighetsgränserna i Skellefteå – och fler justeringar väntar: ”Många positiva fördelar”

NYHETER Den 3 juni börjar nya hastighetsbegränsningar att gälla, bland annat i Skellefteås stadskärna. Robert Nyman, verksamhetschef för trafik, berättar att det här bara är början.

Annons

I ett första skede sänks de tillåtna maxhastigheterna i Skellefteå centrum, Sjungande Dalen, på Prästbordet samt längs Gamla Kågevägen och Klockarbergsvägen.

Trafikchef Robert Nyman förklarar att detta görs i enlighet med ett uppdrag som samhällsbyggnadsnämnden beslutade om 2016. Sedan dess har planen för hastigheterna hunnit vara ute på remiss hos Trafikverket och andra berörda myndigheter. Robert Nyman berättar att man även har velat avvakta några år.

– Vi har väntat för att få en klar bild av hur staden kommer att se ut. Det händer så mycket nu med den nya bron, Norrbotniabanans dragning och så vidare, säger han.

Annons

Saker att ha i åtanke

Trafikchefen säger att man har utgått ifrån fem saker när planen har tagits fram: stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt miljö och hälsa.

– Det finns en verklig sida i det här. Vi kan inte bara titta i papper och sedan besluta om sådant här, utan vi har såklart också varit ute och kört, berättar Robert Nyman.

Vi kan inte bara titta i papper.

Trafikverket är involverat i arbetet med hastighetsjusteringarna, eftersom myndigheten är väghållare av vissa sträckor i Skellefteå. Samarbetet fungerar i huvudsak bra, enligt Robert Nyman, men det händer att åsikter går isär.

Har det funnits någon motsättning från Trafikverket i det här fallet?

– Nej. Skulle det bli en förhandlingsfråga så löser vi det, säger trafikchefen.

Annons

Skellefteå kommun har även fått ta andra saker i beaktande, exempelvis för att zonindelningen av hastighetsändringarna inte ska medföra problem för polisen.

– Det är ju polisen som ska övervaka de här sträckorna, förklarar Robert Nyman.

Nya 30-, 40- och 60-skyltar

I Skellefteå centrum kommer det nu att bli max 30 kilometer i timmen som gäller.

Området inramas av E 4 i öst, Baldergymnasiet i väst, Norra Järnvägsgatan i norr och Skellefteälven i söder. Den hastighetszonen omfattar även Nordanå och Bonnstan.

Det finns många positiva fördelar.

40-skyltar ska sättas upp i Sjungande Dalen och på Prästbordet. På Gamla Kågevägen och Klockarbergsvägen ändras tillåtna maxhastigheten till 60 kilometer i timmen.

– Det finns många positiva fördelar. Minskat buller till exempel, säger Robert Nyman.

Inom det här området blir det vara max 30 kilometer i timmen som gäller, från och med den 3 juni.

Först stan sedan kringorterna

Utifrån uppdraget från 2016 är detta den hittills första sänkningen av tillåtna hastigheter. Trafikchefen berättar att allmänheten har fler justeringar att vänta sig.

– Den kan vara på vägar i bostadsområden, genomfartsleder, sträckor som går förbi skolor och så vidare. Vi börjar med att jobba oss igenom Skellefteå stad och sedan tar vi tag i serviceorterna runtomkring. Vi tar det här allt eftersom, säger han.

Det går inte att göra alla ändringar i ett svep. Exemplevis för att hastighetsskyltar behöver kunna bytas ut snabbt i samband med att en regeländring träder i kraft.

– Och det behöver vara praktiskt genomförbart, säger Robert Nyman.

Artikeln är en del av Megafonen nr 5 – 2020. Läs hela tidningen här »

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons