Annons
Baserat på pressmeddelande

Skellefteå kommun tillsätter utredning om arbetsmiljön efter allvarlig kritik

NYHETER Skellefteå kommun tillsätter en extern utredning som ska undersöka eventuella brister i arbetsmiljön, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Annons

Utredningen tillsätts sedan kommunens arbetsmiljö fått kritik i en Facebookgrupp och i media, och den ska genomföras av en fristående part, skriver kommunen.

– Kritiken mot kommunen som arbetsgivare är allvarlig. Det finns vittnesmål om att medarbetare har mobbats och utsatts för härskartekniker. Även om bara en bråkdel av kritiken är sann så är det inte acceptabelt, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör på Skellefteå kommun.

Uppmanar medarbetare

Utredningen ska kartlägga eventuella missförhållanden och ge förslag på förbättringar senast den 1 juni. Kommunledningen kommer även att bjuda in de fackliga organisationerna till en särskild dialog för att lyssna till deras synpunkter.

Annons

– Jag vill också uppmana alla medarbetare som själva har erfarit eller bevittnat missförhållanden att berätta om detta för sin chef eller någon annan i ledande ställning. Självklart kan medarbetare alltid vända sig till facken. Vi som är chefer inom kommunen har ett ansvar att lyssna aktivt, ta berättelserna på allvar och se till att de följs upp, säger Kristina Sundin Jonsson.

Presentera resultat i juni

Utifrån dialogen med de fackliga organisationerna, den externa utredningen och inspel från medarbetare kommer kommunledningen att ta fram en åtgärdsplan. Planen kommer att presenteras för medarbetare och allmänhet senast den 15 juni.

– För mig är det viktigt att få kännedom om eventuella missförhållanden och jag ser också att vi behöver göra ännu mer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men om vi aldrig får kritik är det svårt att utvecklas och göra ett bättre jobb. Jag välkomnar därför den mediala granskningen och ser kritiken som en stor möjlighet till att förbättra arbetsmiljön för alla anställda i kommunen, säger Kristina Sundin Jonsson.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons