Annons
Baserat på pressmeddelande

Permitteringar och varsel: Ny undersökning visar hur viruset slår mot företag i Västerbotten

NÄRINGSLIV Pandemin fortsätter slå hårt mot regionens företag. Det skriver Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

Annons

En ny enkät av Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten visar att länets företag fortsätter påverkas negativt av pandemin. De små företagen ska vara särskilt utsatta, där regeringens stödpaket inte gett någon effekt ännu.

– Vi kan konstatera att pandemin fortsätter att slå hårt mot näringslivet, säger Västerbottens Handelskammares vd Anders Hjalmarsson och fortsätter.

– Fler av företagen har vidtagit åtgärder såsom permitteringar och varsel under april jämfört med mars, samtidigt som antalet företag som bedömer att de påverkas av pandemin ligger kvar på ca 80 procent, säger han i pressmeddelandet.

Annons

”Inte anpassade för deras behov”

Regeringens stödåtgärder anses ha för stort fokus på större och verksamma företag.

”80 procent av företagen uppger att de påverkats av covid-19 under april, men närmare 70 procent av dem har inte har tagit del av något stöd ännu, vilket är en signal om att stöden inte är anpassade för alla”, skriver Region Västerbotten.

Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör, tycker att det här är oroande.

– Det enkäten indikerar är att enskilda bolag och de små företagen anser att nuvarande statliga stödåtgärder inte är anpassade för deras behov. Vi har en viktig roll att förmedla detta på en nationell nivå, säger hon i pressmeddelandet.

Små företag, nya företag och utvecklingsbolag efterlyser mer riktade insatser – i form av direktstöd, kassaflödesstöd och investeringsstöd samt sänkta arbetsgivaravgifter.

Annons

Permitteringar och varsel

Fler företag har ska ha vidtagit åtgärder jämfört med förra månaden. Det ska bland annat handla om stoppade investeringar och stoppad marknadsföring, minskade externa kostnader, minskat löneuttag samt uteblivna anställningar inför sommaren.

Samtidigt söker en del företag nya affärsmodeller och försöker ställa om sin verksamhet, men enligt enkäten är permitteringar och varsel fortfarande den vanligaste åtgärden. Det ska ha ökat med 15 procent sedan förra undersökningen.

Statliga subventioner vid korttidspermittering ska ha lyfts fram som en bra stödinsats.

”Däremot uppges hyresstöden vara en åtgärd som inte ger effekt och man är också kritisk till regeringens omsättningsstöd”, skriver Region Västerbotten.

Annons

Tolkas med försiktighet

Resultaten av enkäten bör tolkas med viss försiktighet. Svarsfrekvensen ska ha varit betydligt lägre nu jämfört med under den tidigare undersökningen.

”Dock är den största gruppen svarande små företag (62 procent), vilket är samma situation som vid tidigare enkät”, avslutar Region Västerbotten.

Fakta: Företagsenkäten

Enkäten besvarades mellan den 4 och 6 maj 2020.

Tillfrågade företag: 1 400.
Svarsfrekvens: 15 procent (I den första enkäten som Västerbottens Handelskammare, Företagarna och Region Västerbotten skickade ut var motsvarande siffra 37 procent).
Antal företag som har svarat: 217 (I den första enkäten var det 518 stycken).

Källa: Region Västerbotten

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons