Annons

Tredje bästa kommunen

Annons

Falkträsket

HÄLSA Bara Stockholm och Göteborg är bättre än Skellefteå på att satsa på ungdomars fritid. Det menar Ungdomens Nykterhetsförbund i sin årliga undersökning ”Ungas uteliv”.

– Roligt att detta långsiktiga arbete blir uppmärksammat. Det är otroligt många ungdomar och vuxna som bidragit till detta positiva resultat, säger Stig Berggren, kommunal samordnare i FRIS i ett pressmeddelande

UNF-undersökningen om ungas uteliv har genomförts sedan 2012, som ett stöd för kommuners arbete att utveckla ungas möjligheter i kommunen. 257 av Sveriges 290 kommuner har deltagit i undersökningen. Betyget 1-5 har satts inom sex olika områden, som till exempel ungas inflytande över sin egen fritid, satsningar för låg alkoholkonsumtion under högtider och nyktra och kostnadsfria aktiviteter för unga.

För att få godkänt resultat krävs ett medelvärde på minst 3. Skellefteås medelbetyg är 4,7, vilket placerar kommunen i topp tillsammans med de två storstäderna.

– Skellefteå kommun har kontinuerligt under många år arbetat målinriktat för att minska unga människors konsumtion av tobak, alkohol och droger. Samverkan mellan kommunens förvaltningar, polisen, frivilligorganisationer samt föreningsliv har varit viktigt i detta arbete, berättar Stig Berggren.

Exempel på resultat för övriga Västerbottenskommuner är Vännäs (23:e plats), Umeå (32:a plats), Norsjö (52:a plats) och Vindeln (53:e plats).
Undersökningen i sin helhet går att läsa på www.unf.se/kommunsatsningar

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons