Annons

Föreläsning: Ofrivillig skolfrånvaro

Datum: 30 september 2019 Plats: Campus, Arenan Börjar: 16.00 Slutar: 17.30

Typiskt för den här typen av skolfrånvaro till skillnad från frivillig frånvaro, är att den vanligen är förenad med oro eller ångest. Det är ofta så att att en elev som stannar hemma p g a ångest dessutom snart vill göra det av andra skäl, som att spela dataspel.
Generellt blir det svårare att bryta ett ånges-tundvikande beteendet ju längre det fortgår.
Det gäller därför att så tidigt som möjligt arbeta med att få barnet tillbaka till skolan.
Föreläsningen tar upp fakta och teorier samt beprövade metoder för att arbeta med ofrivillig skolfrånvaro så som bakgrund, kartläggning och strategier för återinskolning.
För anmälan och mer om kursen, läs på www.fortbilda.se

Fler event

Annons