Annons
"Det är viktigt att Medle växer hållbart och att vi bevarar karaktären som jordbruks- och skogsort", säger Lilian Nilsson vid bygg- och miljönämnden. Foto: Arkivbild

Efter beslut: Planprogram i hamn – så kan Medle komma att utvecklas

SAMHÄLLE Med bostäder, en ny förskola och någon typ av kommersiell verksamhet – så kan Medle komma att växa enligt det planprogram som godkänts i bygg- och miljönämnden.

Annons

Innan år 2030 beräknas 90 000 människor bo i kommunen och alla kan inte bo i Skellefteå innerstad. Flera orter behöver växa och i Medle, med dess närhet till både älven, stan och till skogs- och jordbruksmark, ser kommunen stor potential.

Därför har ett nytt planprogram tagits fram, med förslag på områdets utveckling, och den 16 maj godkändes programmet i bygg- och miljönämnden.

– I planprogrammet pekar vi ut platser där det finns potential att bygga, men vi har även pekat ut grönstråk som borde lämnas orörda och inte exploateras. Det är viktigt att Medle växer hållbart och att vi bevarar karaktären som jordbruks- och skogsort, säger Lilian Nilsson (V), 1:a vice ordförande, i ett pressmeddelande.

Annons

Bland förslagen i planprogrammet lyfts särskilt dessa fram:

Att nya bostäder kan byggas på Pliggvägen och närliggande jordbruksmark, norr om fritidsområdet Älvsbacka samt i ett område som tidigare använts som lastzon.
Att en ny förskola kan byggas, också på Pliggvägen, med fyra avdelningar som kan ta emot uppemot 80 barn.
Att någon typ av butik, restaurang eller annan kommersiell verksamhet kan etableras i en lokal som tidigare huserat en pizzeria.
Att skolskogen, fritidsområdet Älvsbacka, ett skogsstråk som används i rennäringen, Myckleheden samt pulkabacken ska lämnas orörda.

Annons

Samebyn i området, Medlebor, föreningar, verksamheter och elever på Medleskolan ska enligt Skellefteå kommun ha inkluderats tidigt i planprogrammet innan det lades ut på samråd i december, så att den breda allmänheten kunnat tycka till.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons