Annons
"När vi väl sätter igång kommer det att upplevas som att vi bygger överallt samtidigt. Men det finns en logisk tanke bakom", säger Fredrik Hermansson på Trafikverket. Foto: Patrick Degerman / Norrbotniabanegruppen

21 nya broar i Skellefteå när banan byggs – så ska arbetet gå till: ”Blir lite besvärligt i stan under en tid”

SAMHÄLLE Under de kommande åren ska 21 nya broar byggas i Skellefteå. Stora jordmassor måste också grävas ut och ersättas samtidigt som ledningar ska läggas om och viss infrastruktur flyttas. “Det kommer att bli lite besvärligt i stan under en tid. Men det kommer att bli väldigt bra i slutändan”, säger Lisa Gahm på Skellefteå kommun.

Annons

Norrbotniabanan har varit på tapeten i flera år och nu går förberedelserna inför byggstarten i centrala Skellefteå in i en ny fas eftersom järnvägsplanerna för sträckan Dåva – Skellefteå vunnit laga kraft.

– Det startar många processer nu. Eftersom planerna vunnit laga kraft kan vi skicka in de tillståndshandlingar som krävs till Mark- och miljödomstolen och till Lantmäteriet som måste bilda en så kallad fastighet för att vi ska kunna inleda grävningsarbeten. Vi börjar också lösa in de fastigheter som måste tas bort där banan drar fram, säger Fredrik Hermansson, projektledare för Skellefteå Central på Trafikverket.

Fredrik Hermansson, projektledare för Skellefteå Central på Trafikverket. Foto: Privat

Många aktörer

Men Trafikverket är givetvis inte den enda aktören i det enorma arbetet som färdigställandet av Norrbotniabanan innebär. Skellefteå kommun och även Region Västerbotten spelar minst lika stora roller. Och samarbetet mellan aktörerna är nära och intensivt.

– Det är Trafikverket som planerar och bygger själva Norrbotniabanan. Men banan påverkar kommunens översiktsplaner, detaljplaner och givetvis vår infrastruktur. Vårt ansvar är att ändra och göra nya detaljplaner, planera och bygga resecentrum och anslutande vägar och infrastruktur, säger Lisa Gahm, projektledare för Norrbotniabanan på Skellefteå kommun.

Annons

Den som förväntar sig ännu fler byggkranar, uppgrävda gator och byggjobbare i hardhats får vänta något år till. Men då kommer det att hända desto mer. Faktum är att hela 21 broar av olika typer kommer att byggas i Skellefteå innan själva banan kommer på plats.

Det handlar om att få allt att gå ihop på bästa sätt.

Det handlar om såväl broar för järnväg och biltrafik som gång- och cykelbanor. Dessutom ska ett nytt resecentrum byggas i Skellefteå. Där pågår just nu en projekttävling där det vinnande förslaget presenteras i april.

– Dragningen genom centrala Skellefteå är väldigt komplex och kräver både tajming och planering. Trafiken måste ju kunna flyta under hela byggtiden. När vi väl sätter igång kommer det att upplevas som att vi bygger överallt samtidigt. Men det finns en logisk tanke bakom. Det handlar om att få allt att gå ihop på bästa sätt, säger Fredrik Hermansson.

Annons
I Dåva utanför Umeå pågår byggnationerna. Och snart kommer de att märkas även i Skellefteå. Foto: Patrick Degerman / Norrbotniabanegruppen

Flera utmaningar

Centrala Skellefteå bjuder också på en del utmaningar när det gäller markförhållandena. På många ställen kommer en avancerad grundförstärkning att behövas eftersom de befintliga jordmassorna inte är av särskilt bra kvalitet. Här måste man gräva ut befintliga massor, ersätta den med ny och även påla marken för att ge banan stabilitet.

Det har ju aldrig byggts den här typen av järnväg genom Skellefteå tidigare.

– Sträckan mellan Moröskolan och Klockarbergsvägen är ett exempel. Eftersom det går en befintlig järnväg på sträckan måste området byggas om i etapper och broar byggas med omledningsvägar eller lanseras, alltså byggas vid sidan och knuffas på plats för att trafiken ska kunna flyta på som vanligt. Delen mellan Lasarettsvägen och nya Nordlandergatan är också ett avsnitt som kräver mycket jobb. Där måste vi ha in såväl väg-, som gång- och cykelbroar som byggs i omgångar för att få ett smidigt trafikflöde, säger Fredrik Hermansson och tillägger:

– Det här är en helt ny situation. Det har ju aldrig byggts den här typen av järnväg genom Skellefteå tidigare. Det är enormt spännande samtidigt som det medför enorma utmaningar. Och hur noga vi än planerar så kommer det att dyka upp oförutsedda händelser. Därför gäller det att ha både flexibilitet och stor handlingskraft.

Annons

Lite besvärligt

För Skellefteå kommuns del handlar en stor del av det nuvarande arbetet om att granska de skisser och underlag som Trafikverket tagit fram när det gäller nya passager för gång-, cykel-, och biltrafik som ska skapas längs sträckan. Man projekterar också för alla de omläggningar av ledningar som måste göras. Ytterligare en stor fråga är den om trafiken under tiden då Norrbotniabanan byggs. Hur ska invånarna röra sig genom stan under byggtiden och hur ska man få det att fungera ihop med alla övriga byggprojekt som kommer att pågå parallellt med bygget av banan. Samtidigt pågår också planeringsarbetet för resecentrum i såväl Bureå som Byske.

– Som privatperson måste man förbereda sig på att det kommer att bli lite besvärligt och rörigt i stan under en tid. Men det kommer att bli väldigt bra i slutändan, säger Lisa Gahm.

FAKTA: Norrbotniabanan

  • Omfattar 27 mil järnväg mellan Umeå och Luleå.
  • Hela Norrbotniabanan ingår i den nationella infrastrukturplanen, 2022–2033.
  • Bygget pågår av banans första 12 kilometer till Dåva.
  • Projektering och planering för byggnation pågår mellan Dåva–Skellefteå. Järnvägsplanerna för sträckan vann laga kraft december 2023.
  • Planering pågår för sträckan Skellefteå–Luleå.

Källa: Trafikverket

Artikeln är en del av Megafonen 6/3 – 2024. Läs hela tidningen här »

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons