Annons
Sara Keisu-Lundh (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Skellefteå. Foto: Tinika Häggström / Patrick Degerman

Ny cirkulationsplats och gator som byggs om – plan för 2024 godkänd

NYHETER Flera gator ska byggas om under 2024. En årsplan för projekten har antagits i samhällsbyggnadsnämnden på måndagen, vilket innebär att förberedelserna kan börja.

Annons

Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt en årsplan för projekt inom gator och parker samt vatten och avfall under 2024, som inkluderar finansiering, vilket innebär att tjänster och material kan börja köpas in.

Ordförande Sara Keisu-Lundh (S) uttrycker sin förväntan i ett pressmeddelande.

– Jag ser fram emot ett händelserikt år där vi fortsätter att bygga om gator, gång- och cykelvägar och ledningsnätet i Skellefteå för att förbättra för invånarna, säger hon.

Annons

Bygger rondell

Bland annat kommer Torsgatan att byggas om. Industriområdet som växer fram i Bergsbyn och Hedensbyn förväntas sysselsätta cirka 5 000 personer inom tio år och trafiken till området kommer att öka, så det behövs.

– Att öka bärigheten på Torsgatan är ett måste för att tung trafik ska kunna köra där. I dag belastas vägen hårt av den ökade trafikmängden, säger Sara Keisu-Lundh.

Det ska även byggas en ny cirkulationsplats i korsningen Torsgatan/Svedjevägen, både för trafikflödets och trafiksäkerhets skull. Det är inte helt sällan som det händer olyckor där i dag.

Annons

Enligt pressmeddelandet kommer en förbifart att skapas parallellt med Torsgatan för att minimera störningar i trafiken i samband med arbetet.

Andra exempel

Ett annat mer omfattande projekt är ombyggnationen av Storgatan på Älvsbacka, som ska grävas ur och byggas upp igen. Vägen är i dåligt skick i dag. I samband med det ska ledningar bytas ut längs en del av sträckan.

Andra exempel ur årsplanen syns nedan. I dag nämns inga startdatum för arbetena.

Idrottsvägen i Boliden. Ledningar byttes ut i år och under 2024 ska gatan byggas om.
En del av Rosgatan på Morön. Arbetet påbörjades i år och ska slutföras under 2024.
En del av Klostergatan på Sörböle, gatan som går till Sörböleskolan.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons