Annons
Kommunalråd Lorents Burman (S) och oppositionsråd Andreas Löwenhöök (M). Foto: Jonatan Stålhös

Moderaterna vill planera för kärnkraft i Skellefteå: “Är avgörande” • Majoriteten svarar: “Rent vansinne”

NYHETER För att Skellefteå och norra Sverige ska klara nyindustrialiseringen kommer det att krävas kärnkraft. Det menar Moderaterna i Skellefteå som i en motion till kommunfullmäktige vill att kommunen tar fram en kärnkraftsplan. Men majoriteten håller inte med.

Annons

– För mig står det utom allt tvivel att vi kommer att behöva kärnkraft för att säkra elförsörjningen. Vatten-, sol- och vindkraft är alla viktiga kraftslag men vi behöver också planerbara kraftkällor. Och där är kärnkraften avgörande, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå kommun.

I sin motion nämner Löwenhöök de fördjupade analyser som Svenska kraftnät genomfört och som visar att man, för att försörja de planerade industriinvesteringarna i norra Sverige har möjlighet att erbjuda ytterligare 500 megawatt i kapacitetsuttag till 2030. Något som adderar till de 2 gigawatt i ökat uttag som Svenska kraftnät sade sig vara redo för 2022.

– Men Svenska kraftnät meddelade innan sommaren att det ändå inte är tillräckligt att bara bygga ut transmissionsnätet. Från nationellt politiskt håll drivs det nu på för mer planerbar kärnkraft. Därför vill vi att Skellefteå ska vara förberedda och planera för kärnkraft på samma sätt som man gör när det gäller vindkraft.

Annons

Kärnkraften har länge varit omgärdad av hårda regleringar. Det har bara fått finnas ett visst antal reaktorer på ett specifikt antal platser. Den nuvarande regeringen jobbar för att regelverket ska ändras så att ny kärnkraft kan etableras, bland annat med så kallade SMR, små modulära reaktorer. Ett mer flexibelt och mindre platskrävande verk.

Skellefteå kommun har inlett en revidering av den befintliga vindkraftsplanen som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för Skellefteå kommun. Syftet med den är att peka ut lämpliga områden med så få motstående intressen som möjligt.

– Vi vill ta fram en liknande plan men för kärnkraft. Och vi vill ta tag i den här frågan på ett seriöst sätt och i demokratisk ordning. Vi behöver påbörja det arbetet omgående, säger Andreas Löwenhöök.

Annons

Svaret: ”Vansinne”

Men Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå, håller inte med. Enligt honom är det den avreglerade elmarknaden som är problemet. Sverige producerar årligen 170 terrawattimmar och förbrukar 155, vilket ger ett överskott av el i landet. Men när elen säljs på den europeiska marknaden resulterar det i höga priser, framför allt i södra Sverige, och elbrist i vissa delar av landet.

– Av den här anledningen är det inte aktuellt att ta fram en sådan plan för Skellefteå kommun. Det är rent vansinne. Energikällor ska byggas där behovet är stort och det är i så fall i södra Sverige, inte här. Med dagens avreglerade marknad kan vi bygga nya kärnkraftverk och ändå ha samma situation som idag. Det kommer inte att lösa problemet, säger han.

Annons

Lorents Burman menar också att rådigheten över kommunalägda Skellefteå Kraft gör att det inte kommer att bli någon energibrist i Skellefteå eller i regionen.

– Skellefteå Kraft har full kapacitet att försörja regionen med fossilfri energi. Någon kärnkraft kommer inte att behövas.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons