Annons
Baserat på pressmeddelande
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall med Linda Larsson, chef Individ- och familjeomsorgen och Katarzyna Wikström, socialchef. Foto: Skellefteå kommun

Ministerbesök i Skellefteå – tänker följa utvecklingen mer intensivt nu

NYHETER I veckan kom socialtjänstministern till stan för att träffa politiker och personal i individ- och familjeomsorgen. Ämnet i centrum – Skellefteås omvandling.

Annons

Under besöket i Skellefteå fick Camilla Waltersson Grönvall (M), socialtjänstminister, höra om den tillväxtresa som industrietableringarna har skapat. Hon reser runt i landet både för att hålla sig uppdaterad och för att samla underlag till arbetet med en ny socialtjänstlag.

– Vi kommer att följa er ännu mer intensivt efter det här mötet kan jag försäkra. Den utveckling som sker här är viktig för hela Sverige, sade Camilla Waltersson Grönvall.

Kommunchef Kristina Sundin Jonsson uttryckte också en önskan om ökad samverkan med staten i olika frågor, vilket ministern ska vara öppen för. För mycket kan påverkas lokalt men inte allt.

Annons

Tryck på verksamheter

Mycket kom även att handla om de ökade sociala problem som väntas uppstå i takt med att Skellefteå växer – och hur dessa ska förebyggas.

Individ- och familjeomsorgen informerade om sitt arbete med förebyggande och stödjande insatser för barn och unga. Hit hör de lättillgängliga och öppna insatserna som familjecentraler, specialistvård inom Familjeteamet och Klara öppenvård, där själva mötet hölls.

– Vi på Individ- och familjeomsorgen jobbar med en grupp som inte skriker så högt. Det finns en skam i att behöva hjälp, men behoven är stora. Vi ser redan nu ett högt tryck på våra verksamheter, det gäller såväl i ökat antal barn som att ärendena blir alltmer komplexa, sade Susanna Granlund, enhetschef på Klara öppenvård.

Annons

– Samtidigt gör Individ- och familjeomsorgen skillnad för barn och unga. Att behöva hjälp är inget att skämmas för, det kan hända alla. Att söka hjälp är att vilja sina barn det bästa och är en styrka som förälder, fortsatte hon.

FRIS gav sitt perspektiv

Även FRIS, Förebyggande rådet i Skellefteå, fick berätta om sitt arbete för att trygga uppväxtmiljön för barn och unga. Där är det grundläggande att tidigt upptäcka missförhållanden och sätta in insatser. Det finns även 19 lokala FRIS-grupper och de jobbar tillsammans med skola, föreningar och polis.

– Vi ligger alltid lägre än riksgenomsnittet vad gäller ungdomars användning av alkohol och narkotika i Skellefteå. Vi tror att vårt sätt att arbeta ger effekt. Det som däremot far åt fel håll är att unga tjejer upplever en ökad otrygghet i stadskärnan, sade Mattias Käller, FRIS-samordnare.

Annons

Äskade mer resurser

Iosif Karambotis (S), socialnämndens ordförande, menade att kommunen behöver tillföras resurser i form av både statsbidrag, kunskapsöverföring och forskning för att säkerställa god kvalitet i verksamheterna.

– Jag upplevde att ministern och hennes tjänstemän var lyhörda och att de tog med sig de utmaningar vi står inför, säger han efteråt.

Med på mötet var också Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå, och tidigare under dagen fick socialtjänstministern träffa personalen på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons