Annons
Foto: Jonatan Stålhös

Cyberattacken: Var inte riktad mot Skellefteå kommun • Enhetschefen berättar: ”Vidtog genast åtgärder”

NYHETER Skellefteå kommun ska ha utsatts för ett utpressningsvirus. Kommunen meddelar att de lyckats minimera skadan och återställa drabbade system.

Annons

Attacken upptäcktes på måndagsförmiddagen. Enligt Skellefteå kommun ska viruset ha påverkat ett antal digitala arbetsytor som används dagligen, men personalen ska ha agerat snabbt så fort de insåg att de blivit utsatta.

– Vi vidtog genast åtgärder för att begränsa spridningen av viruset, berättar Fredrik Wallerström, enhetschef på avdelningen för it och utveckling.

Ingen riktad attack

Attacken var inte riktat mot kommunen, förtydligar han för Megafonen. Den skadliga kod som tog sig in i systemet har snarare cirkulerat brett. Någon kan till exempel ha lurats att klicka på fel länk och laddat ned den.

– Man har inte zoomat in just på Skellefteå kommun, säger Fredrik Wallerström.

Kommunen har inte heller nåtts av några utpressningskrav.

Annons

System återställda

Medan de handskades med problemet fick servern där filerna ligger stängas ned. Endast ett fåtal system ska ha nåtts, och kunnat återställas senare på kvällen. Nu på tisdagen fungerar allt som vanligt igen.

Skadan ska ha minimerats, men Fredrik Wallerström berättar att de ändå kommer att se över sina säkerhetsrutiner.

– Händelsen har pekat ut ett antal områden där vi kommer att stärka upp våra rutiner och processer i det förebyggande arbetet med att förhindra framtida attacker.

Så fungerar utpressningsvirus

Kriminella aktörer börjar med att tränga sig in i organisationers it-system, exempelvis genom en nätfiskeattack där medarbetaren luras att klicka på en länk som laddar ner skadlig kod.

Därefter låser angriparna informationen i systemen och hotar att förstöra informationen om inte en lösensumma betalas.

Aktörerna inom utpressningsvirus har blivit alltmer sofistikerade vilket ställer högre krav på de åtgärder som behöver vidtas för att skydda sig.

Attackerna riktas ofta mot organisationer och företag, men det finns även exempel där det riktats attacker mot enskilda individer då man kommit över känsliga och särskilt skyddsvärda personuppgifter.

Källa: Skellefteå kommun

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons