Annons
Sponsrad artikel
  • Från vänster längst upp Johan Lindgren, Jimmy Marklund, Tobias Johansson, Håkan Burén och Kristoffer Landin. I mitten Katrin Hartelius Segerstedt och Maria Marklund. Längst fram Theres Nilsson, Lill Nilsson och Maria Singh.
  • I T2:s lokaler på Hedensbyn håller bland andra Jimmy Marklund i olika träningsprogram för ledar- och medarbetarskap.
  • "På T2s industriskola har vi inte bara praktisk och teoretisk undervisning för industrin utan vi är också ett ackrediterat testcenter för validering, erbjuder instruktörstjänster utifrån företagens behov och driver också statligt finansierade projekt bland annat via europeiska socialfonden. Just nu arbetar vi med 'React EU - industriell kompetens'", säger Ida Holmström, verksamhetsledare.
  • Partners är otroligt viktiga för att hela tiden hålla industriutbildnigen så relevant som möjligt. En av dem som klivit in som diamantpartner är Skellefteå Rostfria som ser nyttan i att T2 finns. “För oss är tillgång till rätt kompetens helt avgörande och tillsammans med T2 får vi både närmare till potentiella framtida medarbetare, en inblick i utbildningarna men också en fantastisk möjlighet att fortsätta utveckla kompetensen hos de vi har anställda. Dessutom brukar de ha himla trevliga träffar där vi också träffar andra partners”, säger Niklas Lindh, vd på Skellefteå Rostfria.
  • Maria Marklund, vd, ochMaria Singh, facilitator.
  • Partners är otroligt viktiga för att hela tiden hålla industriutbildnigen så relevant som möjligt.
  • T2 på Campus Skellefteå.
  • Förra året startade T2 nätverket T2Q som är ett nätverk för kvinnor inom den tillverkande industrin. Med i nätverket finns nu 67 medlemmar från 28 företag och fem kommuner som stödmedlemmar från hela norra Norrland. “Industrin är historiskt en mansdominerad bransch, och fortfarande är fördelningen cirka 30-70 kvinnor och män. Tillsammans kan vi se till att de initiativ som behövs ute för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, inte bara för kvinnor utan för alla, tar fart på riktigt”, säger Maria Singh.

De skapar team i världsklass – slår ihop sina varumärken: ”En väg in, många vägar ut”

ANNONS Sedan 2018 har T2 utbildat elever, medarbetare och företagsledare i Skellefteå. Nu slår de ihop alla sina ben under det gemensamma varumärket ‘T2 Training for skills’. “Vi vill hjälpa människor att bli sitt bästa jag och skapa team i världsklass med kompetensutveckling på riktigt”, säger Maria Marklund, vd.

T2 College, som industriskolan på Campus hetat fram till nu, uppkom när industriprogrammet på Kaplanskolan lades ner samtidigt som branschen skrek efter folk att anställa. Industribranschen, med Petter Mikaelsson i spetsen, gjorde då gemensam sak med Skellefteå Industrihus och kommunen för att möjliggöra en ny byggnad på Campus där framtidens industriarbetare kunde utbildas.

– Hela projektet är ett bevis på gott samarbete där näringslivet och kommunen tillsammans gjort det här möjligt. Allt för att göra gott för Skellefteå och främja tillväxt för företag i regionen, berättar Maria Marklund som varit vd för T2 sedan 2020.

Allt för att göra gott för Skellefteå och främja tillväxt för företag i regionen.

I lokalerna finns nu förutom Baldergymnasiets industrielever även vuxenutbildningar och möjlighet till vidareutbildning och validering för industriarbetare. På ett framgångsrikt sätt delar de olika verksamheterna på maskiner, resurser och lokaler.

– Med tanke på den utveckling som sker i Skellefteå just nu är det kritiskt för industribranschen att det finns goda och attraktiva utbildningsmöjligheter. Att satsa på kompetenshöjande insatser är viktigt, både för att behålla personal och få tillväxt, säger Maria.

T2 på Campus Skellefteå.

Med industriskolan på plats fick gänget på T2 även fler önskemål om tjänster från branschen kopplade till kompetensutveckling. I dag utbildar T2 allt från ledningsgrupper till medarbetare i en rad träningsprogram kopplade mot ledarskap, medarbetarskap, sälj och projektledning, samt genom en tillväxtskola i No Plan B’s regi.

– Det kändes som ett naturligt steg att ta då vi har så mycket kunskap i huset, och dessutom har kunnat addera ytterligare kompetens med hjälp av riktigt kompetenta föreläsare, berättar Maria Singh, facilitator.

Ledarskap

En av dem som utbildar i ledar- och medarbetarskap är Jimmy Marklund.

– Allt står och faller med ledarskap där attityd och inställning är kärnan i allt. Och det är viktigt att komma ihåg att ledarskap inte bara är något för de högsta cheferna. Ledarskap är något som det måste finnas förståelse för genom alla led, berättar han.

Allt står och faller med ledarskap där attityd och inställning är kärnan i allt.

Målet med alla utbildningar som T2 håller är att skapa team i världsklass, och börjar alltid med en workshop där behoven för den aktuella gruppen utvärderas.

– Vi vill hjälpa människor att bli sitt bästa jag, säger Maria Marklund.

I T2:s lokaler på Hedensbyn håller bland andra Jimmy Marklund i olika träningsprogram för ledar- och medarbetarskap.

Utöver industriskolan och företagsutbildningar så har efterfrågan på digitala utbildningar, så kallade e-learnings, ökat markant.

– Vi på T2 skräddarsyr både digitala introduktionsutbildningar, så kallade onboardings till kunden, samt erbjuder en plats på en plattform som gör det enkelt för kunden att delge sina anställda utbildningen både via en app och dator. Vi vet att majoriteten av de anställda ute på en industri sällan har tillgång till en dator därför är applösningen extra viktigt för våra kunder, säger Maria Singh.

Att rekrytera ny personal och vara ny på jobbet ska vara enkelt.

Gällande e-learnings så är det främst korta instruktionsfilmer på handhavandet av till exempel verktyg, mätteknik, ritningsläsning eller ren materiallära som ökat i efterfrågan.

– Att rekrytera ny personal och vara ny på jobbet ska vara enkelt. Genom de digitala utbildningarna så visar man att man är ett företag som ligger i digital framkant, säger Maria Singh.

Ett varumärke

Från och med nu samlas alla T2:s tjänster under namnet T2 Training for skills.

– Sammantaget så är det utbildning som vi håller på med – oavsett om det handlar om skolungdomar eller ledarskapsutbildning för en koncern-vd – och då blir det enklare och tydligare så här. Vi ska vara “en väg in – många vägar ut”, säger Maria Marklund.

Förra året startade T2 nätverket T2Q som är ett nätverk för kvinnor inom den tillverkande industrin. Med i nätverket finns nu 67 medlemmar från 28 företag och fem kommuner som stödmedlemmar från hela norra Norrland. “Industrin är historiskt en mansdominerad bransch, och fortfarande är fördelningen cirka 30-70 kvinnor och män. Tillsammans kan vi se till att de initiativ som behövs ute för att bli en mer attraktiv arbetsgivare, inte bara för kvinnor utan för alla, tar fart på riktigt”, säger Maria Singh.

Gemensamt för all verksamhet som T2 håller på med är även att skapa just team i världsklass.

– Vi brinner verkligen för att hjälpa företag att växa, och då gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare och att satsa på sin personal. Både gällande att den tekniska kunskapen ska vara på topp, men även att människor trivs på sina arbetsplatser. Och allt det startar med bra ledar- och medarbetarskap, säger Maria Marklund som även berättar att T2 Training for skills vill fortsätta att växa – både i och utanför Skellefteå.

– Tillväxt är alltid målet, både för oss och våra kunder. För vår del så ser jag gärna att T2 finns i fler städer inom ett par år. Vi har bevisat att vår modell fungerar, och det skulle vara fantastiskt att kunna bidra till branschens utveckling även på andra orter, säger hon.

T2 Training for skills

Maria Marklund, vd: 070 760 17 07
maria@t2trainingforskills.se

Läs mer på t2trainingforskills.se eller följ oss på Facebook

Sponsrad artikel

Hela denna sida är en annons från T2 Training for skills.
Sponsrade artiklar är en del av Megafonens utbud av annonser. Vill du också ha en sponsrad artikel? Kontakta oss på info@megafonen.nu eller läs mer på megafonen.nu/annons.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons