Annons
Kia Ronnhed och Tommy Svensson. Foto: Pressbild

Ny visselblåsartjänst för allvarliga missförhållanden öppnar i veckan

NYHETER På onsdag öppnar Region Västerbottens nya visselblåsartjänst.

Annons

Tjänsten kan användas för att rapportera mutor, korruption eller andra allvarliga missförhållanden. Den är öppen för alla regionens medarbetare, tidigare anställda och andra med insyn i verksamheten, från och med den 1 juni.

– Detta är ett sätt för regionen att öka invånarnas möjlighet till insyn. Det är viktigt för en organisation som hanterar skattemedel att vara transparent och visa att pengarna inte används på något felaktigt sätt. Alla oegentligheter kan nu enkelt och smidigt anmälas så att vi får kännedom om den och kan utreda misstanken, säger regiondirektör Tommy Svensson i ett pressmeddelande.

Annons

Det är en liten grupp personer med kunskap om bland annat juridik och arbetsgivarfrågor som utreder ärendena, och kompletterande kompetens kan tas in vid behov. När ett ärende kommer in bedömer de först om det är ett visselblåsarärende eller inte, för att då skickas vidare till rätt instans.

Region Västerbotten poängterar att tjänsten är ett komplement till meddelarfriheten och de rutiner för avvikelser, kränkningar eller missnöje som redan finns etablerade i organisationen.

– Vi vill att alla arbetsplatser i regionen ska vara öppna och trygga. Diskussioner och meningsskiljaktigheter är naturligt när man jobbar tillsammans men om det uppstår konflikter är det viktigt att vi reda ut dem. Om någon upplever kränkande särbehandling eller andra trakasserier ska det anmälas och hanteras enligt de rutiner vi har i regionen, säger HR-direktör Kia Ronnhed.

Annons

Anmälaren kan vara anonym under tiden som ett ärende hanteras. Visselblåsartjänsten är webbaserad och görs tillgänglig från Region Västerbottens hemsida.

– Den lösning vi nu har kommit fram till är trygg och bra för dem som rapporterar samtidigt som den är funktionell och ekonomisk, berättar Tommy Svensson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons