Annons
Jan Sundbom, förvaltningschef på Support och lokaler. Foto: Arkivbild / Patrick Degerman

Klart: Så blev notan för bygget av kulturhus och hotell • ”Utmaningar som vi inte alltid kunnat förutse”

NYHETER Notan för kulturhusbygget är här. Enligt Skellefteå kommun kommer kostnaden att landa på 1 245 miljoner kronor, för hela projektet.

Annons

Budgeten för kulturhusprojektet låg initialt på 1 050 miljoner kronor. Under byggets gång har budgeten höjts till 1 170 miljoner. Nu har utgifterna sammanställts och enligt Skellefteå kommun kommer slutkostnaden att landa på 1 245 miljoner kronor, en budgetöverskridning på cirka sex procent från den höjda budgeten.

För Skellefteå kommun, som är byggherre för kulturhusdelen, innebär detta en merkostnad på cirka sex miljoner kronor. För Skellefteå Industrihus, som stått för bygget av hotelldelen, blir resultatet 69 miljoner kronor över budget.

– Som vi tidigare påpekat så har projektets komplexitet och innovationshöjd under resans gång skapat utmaningar som vi inte alltid kunnat förutse, säger Jan Sundbom, förvaltningschef på Support och lokaler, i ett pressmeddelande.

Annons

– Givetvis har målet hela tiden varit att hålla budgeten men när det gäller så här stora och komplexa projekt som byggs över flera år finns många osäkerhetsmoment. Prisökningar och förseningar i samband med pandemin är viktiga förklaringar till slutkostnaden, fortsätter han.

Budgetöverskridningen landar till största del i kommunens bolagskollektiv, enligt kommunen, som därför menar att skattekollektivet ska påverkas marginellt.

– Vi tog höjd för budgetöverskridandet redan i bokslutet för 2021 så det kommer inte att påverka Skellefteå kommuns övriga verksamheter, försäkrar Jan Sundbom.

Annons

”Är alltid tråkigt”

Skellefteå industrihus, som landar 69 miljoner kronor över budget, uppges redan ha tagit höjd för kostnadsökningar i projektet.

– Det är givetvis alltid tråkigt när budgeten inte håller. Men vi har tagit höjd för stora delar av detta redan i bokslutet för 2021, varför det inte kommer att påverka våra andra projekt, säger Åsa Andersson, vd för Skellefteå Industrihus och tillägger.

– Det har aldrig tidigare byggts ett hotell ovanpå ett kulturhus på det här sättet. Det är en otroligt komplicerad konstruktion som i många avseenden krävt millimeteranpassningar. Precis som för många andra har pandemin gett konsekvenser i form av prisökningar. Dessa utmaningar har slagit hårdare mot hotelldelen eftersom den började byggas senare än kulturhusdelen.

Annons

Överens med SSEA

Sedan Sara kulturhus stod klart i höstas har Skellefteå kommun och Skellefteå Industrihus arbetat med slutregleringen tillsammans med totalentreprenören SSEA (tidigare HENT Sverige AB).

– Det tar alltid en viss tid att få till slutregleringen i komplexa och omfattande projekt av det här slaget. Det finns alltid diskussionspunkter kring kostnader som man behöver undersöka och hitta lösningar på. Samarbetet med SSEA har fungerat väl under hela processen och det känns bra att vi nu landat i en slutreglering som båda parter är överens om, säger Samuel Lundqvist, ekonomichef på Skellefteå kommun, i pressmeddelandet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons