Annons
Björn Wellhagen, vd för Mäklarsamfundet. Foto: Pressbild

Bostad: Prisutveckling i Skellefteå både starkare och svagare än läns- och riksnittet – se det senaste här

BOSTAD I dag kommer Svensk Mäklarstatistik med färska siffror om bostadsmarknadens utveckling i kommunen, länet och landet.

Annons

Hittills i år ligger den sammanlagda bostadsförsäljningen i Sverige på samma nivåer som motsvarande period förra året. Bara sett till februari ökade dock bostadsrättsförsäljningen med 3 procent och villaförsäljningen med 1 procent i landet.

– Trots det allvarliga världsläget, negativ börsutveckling och ökad ränteoro går bostadsmarknaden mot strömmen. God arbetsmarknad, fortsatt låga räntor och ett stort underliggande flyttbehov bidrar till stabiliteten, säger Björn Wellhagen, vd för Mäklarsamfundet, i ett pressmeddelande.

I Skellefteå kommun har 136 bostadsrätter sålts under de senaste tre månaderna, till ett medelpris av 1 896 000 kronor och ett kvadratmeter-snittpris på 28 539 kronor. 70 villor har sålts under samma period, till ett medelpris av 3 123 000 kronor och ett snittpris per kvadratmeter på 25 591 kronor.

Annons

Kortsiktig prisutveckling

Under dessa tre månader har priserna på bostadsrätter stigit med 6,5 i Skellefteå kommun. Något mindre än i Västerbotten (6,8 procent) men betydligt mer än i riket (2,5 procent).

Den kortsiktiga villaprisutvecklingen går svagare i Skellefteå, då priserna minskat med 4,3 procent under denna period. Samtidigt har villapriserna ökat med 1,7 procent i länet och 1,3 procent i riket.

Annons

Långsiktig prisutveckling

På årsbasis går prisutvecklingen på bostadsrätter starkare uppåt i Skellefteå. Sedan mars 2021 har priserna ökat med 19,1 procent i kommunen, att jämföra med 17,8 procent i Västerbotten och 7,2 procent i Sverige.

Även här är villaprisutvecklingen mer blygsam i jämförelse. På ett år har priserna stigit 9,2 procent i Skellefteå kommun, 15,6 procent i länet och 11,5 procent i riket.

Bostadsrättsprisernas utveckling i Skellefteå kommun sedan mars 2021. Källa: Svensk Mäklarstatistik
Villaprisernas utveckling i Skellefteå kommun sedan mars 2021. Källa: Svensk Mäklarstatistik

Fakta: Sättet att föra statistik

Svensk Mäklarstatistik mäter utifrån glidande medelvärden, en metod för att skapa en serie av medelvärden från en given mängd av värden. Det har en stabiliserande effekt, då bland annat säsongsvariationer och tillfälliga avvikelser räknas bort. Statistiken blir mer rättvisande över tid.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons