Annons
Foto: Region Västerbotten / Pixabay

Smittan ökar i Skellefteå • Fler fall upptäcktes här än i Umeområdet – påminner om besöksrestriktioner

NYHETER Smittspridningen av covid-19 i länet är kvar på höga nivåer, framför allt bland yngre och ovaccinerade. Det är för tidigt att dra några slutsatser om hur de nya rekommendationerna för provtagning påverkar smittotalen. Regionen vill även påminna om att besöksrestriktioner fortfarande gäller på länets vårdenheter.

Annons

Förra veckan, vecka 44, konstaterades 184 fall av covid-19 i Västerbottens län, inleder regionen i ett pressmeddelande. Det kan jämföras med 200 fall veckan dessförinnan. Under samma period minskade antalet analyserade tester i länet från 6 103 till 5 020.

Den 1 november ändrades rekommendationerna om vilka som ska testa sig och när. Vaccinerade behöver vanligtvis inte testa sig vid symtom, om det inte finns en känd exponering för viruset eller om de får symtom inom 14 dagar efter att ha rest utanför Norden. För att du ska räknas som vaccinerad ska två veckor ha gått sedan dos två.

Antalet analyserade tester har minskat, men smittskyddsläkare Stephan Stenmark säger att det är för tidigt att dra slutsatser om de nya rekommendationernas effekt.

Annons

Regionen påminner om att alla – oavsett om de är vaccinerade eller inte – ska stanna hemma vid nytillkomna symtom. Ovaccinerade från sex års ålder ska även testa sig.

Smittan ökar i Skelleftetrakten

Smittan ökar i Skellefteområdet. Förra veckan var 95 av de positiva fallen här och 85 i Umeområdet, ett i södra Lappland och tre hos personer som är skrivna utanför länet.

– Smittspridningen sker till stor del fortfarande på skolor, arbetsplatser och i familjen. Det sprids även vid kompisträffar och på fritidsaktiviteter. För att minska spridningen är det viktigt att alla följer de rekommendationer som finns och stannar hemma vid symtom som snuva, hosta, halsont och feber, berättar Stephan Stenmark i utskicket.

Annons

Regionen ser att smittan finns i alla åldersgrupper, men att den fortfarande är höst i de yngre åldersgrupperna. I länet finns flest positiva fall i åldersgruppen 10–19 år.

– Just nu är 83 procent av alla som är tolv år eller äldre fått 2 doser i Västerbottens län, men det behöver bli fler. Personer 65 år och äldre kan nu boka tid för vaccination med dos 3. Vaccination är det bästa skyddet mot svår sjukdom i covid-19 – se till att vaccinera dig om du fortfarande är ovaccinerad, understryker smittskyddsläkaren.

Viktigt följa besöksrestriktioner

För att minska risken för smittspridning under coronapandemin har regionen infört besöksrestriktioner på vårdenheterna i länet. I och med höstens lättade restriktioner har personalen på sjukhusen märkt av att dessa inte alltid följs. Region Västerbotten vill därför påminna om att besöksrestriktionerna fortfarande gäller på enheterna.

Annons

Dessa restriktioner gäller för de som är vaccinerade och de som har haft covid-19.

– Vi är i ett besvärligt smittläge där våra patienter är sköra. För att minska risken att de ska bli smittade måste vi hålla på restriktionerna som vi har haft under en längre tid. Under pandemin har vi blivit duktiga på att visa hänsyn, och det ska vi fortsätta med även framöver, berättar Jennie Lilling Ståhl, områdeschef Närsjukvård Umeå.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons