Annons
Baserat på pressmeddelande
Ronny Lestander, vaccinsamordnare vid Region Västerbotten. Foto: Jan Alfredsson / Pixabay

Nu kan fler västerbottningar boka vaccinationstid – se kriterierna här

NYHETER Idag öppnar bokningen för personer som är över 18 år, med ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Det gäller också personer som av olika skäl kan ha svårt att följa råden för att minska smittspridningen, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Annons

– Vi öppnar bokningen för dessa utifrån de leveransbesked vi har för de närmaste veckorna, förklarar Ronny Lestander, vaccinsamordnare vid Region Västerbotten.

De som från och med idag kan boka tid är personer som är 18 år eller äldre som:

Har kronisk hjärt-kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck.
Har kronisk lungsjukdom såsom KOL eller svår astma.
 Är mycket kraftigt överviktig och har ett BMI över 40.
Har flera funktionsnedsättningar.
Har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
Har kronisk leversvikt eller njursvikt.
Har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
Har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Vård- och omsorgspersonal över 18 år, med tät och långvarig kontakt med brukare eller patienter som har hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, kan nu även boka tid.

Man bokar tid genom att logga in på 1177.se eller genom att ringa valfri hälsocentral. Tid för vaccination på central vaccinationsmottagning i Umeå eller Skellefteå bokas på samma sätt. Det går inte att ringa till 1177 Vårdguiden på telefon för att boka tid.

Det är bara grupper som nu prioriteras för vaccin som kan boka tid. Vården har rätt att avboka en tid som en person har bokat utan att tillhöra en prioriterad grupp.

Annons

Övriga i fas 3

Även personer som är 18 år eller äldre och som kan ha svårt att följa råden för att minska smittspridning kan nu få vaccin. Det gäller de som har en demenssjukdom eller en kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som på olika sätt lever i socialt utsatta situationer. Länsstyrelsen Västerbotten har bidragit till att identifiera dessa och nå ut med information om vaccination till dessa individer.

– Att kunna vaccinera dessa personer ställer också krav på ett annorlunda och mer flexibelt arbetssätt hos våra vaccinerande verksamheter, berättar Ronny Lestander.

– Vi följer vaccinationstäckningen i länet och kan därför vidta ytterligare insatser gentemot vissa områden eller grupper vid behov, fortsätter han i pressmeddelandet.

Annons

Vaccinationen går framåt

Vaccinationstäckningen i länet är fortsatt hög. För alla personer 65 år och äldre har 95 procent fått minst en dos vaccin och 37 procent är fullvaccinerade. 43 procent av hela länets befolkning över 18 år har fått minst en dos. Totalt har 125 191 doser givits.

Inom kort ska regionen presentera en mer detaljerad plan för vaccinationen i fas 4, som också kommer att delas in i åldersintervaller. Alla som är folkbokförda i länet kommer att få hem information om vaccinationen, om när det är möjligt att boka tid.

– Vi kommer sannolikt att öppna bokningen för personer mellan 50 och 59 år i nästa vecka. Vi kan göra det först när personer i de högre prioriterade faserna erbjudits vaccin, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning, säger Ronny Lestander.

Annons

Att komma till bokad tid

Tid för dos 2 får man när man får sin första dos – och är inte ombokningsbar. Om man blir sjuk och behöver avboka dos 2 måste man därför ringa till en hälsocentral, skriver regionen. För att få rådgivning och hjälp med att, om möjligt, boka en ny tid.

– Det är oerhört viktigt att man kommer till den tid som man fått för dos 2 på den hälsocentral eller vaccinationsmottagning man fick första dosen. Vi kan annars inte garantera att man får sin andra dos i rekommenderad tid, säger Ronny Lestander.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Du kanske också vill läsa:
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons