Annons
Baserat på pressmeddelande
Ronny Lestander, vaccinsamordnare vid Region Västerbotten. Foto: Pixabay / Jan Alfredsson

Fler västerbottningar får möjlighet att vaccinera sig mot covid-19: ”Vi hoppas vaccinationsviljan är hög”

NYHETER I dag öppnar bokningen för personer födda 1962-1981 som har ökad risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Också viss personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Även gravida med riskfaktorer kan nu boka tid för vaccination, meddelar regionen.

Annons

– Vi öppnar bokningen för dessa grupper utifrån leveransbeskeden som vi har för de närmaste veckorna, säger vaccinsamordnare Ronny Lestander i pressmeddelandet.

De som kan boka tid från och med nu är personer födda 1981 eller tidigare och som:

Har kronisk hjärt-kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck.
Har kronisk lungsjukdom såsom KOL eller astma.
Är mycket kraftigt överviktig och har ett BMI över 40, för gravida BMI över 30 vid inskrivning hos barnmorska.
Har flera funktionsnedsättningar.
Har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
Har kronisk leversvikt eller njursvikt.
Har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
Har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
Gravida med ökad risk rekommenderas vaccination.

Vaccination av gravida

Gravida över 18 år, som är efter vecka 12 och har någon av ovannämnda sjukdomar eller tillstånd kan också boka tid nu. Numera rekommenderas även vaccination för alla gravida 35 år eller äldre, oavsett om dessa har någon annan riskfaktor eller inte.

– Det är en rekommendation som kom från Folkhälsomyndigheten förra veckan. Ny kunskap om vaccinationer mot covid-19 och en särskild bedömning av nytta och risk vid vaccination av gravida, gör att dessa kvinnor nu rekommenderas vaccination.

Annons

Gravida med en sjukdom på grund av graviditeten, till exempel graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning eller högt blodtryck under graviditet, rekommenderas inte vaccination i nuläget. Det finns ännu ingen generell rekommendation för alla gravida.

Vaccination av personal

Även personal födda 1981 eller tidigare som jobbar inom LSS och assistans samt hälso- och sjukvård, och har tät och långvarig kontakt med brukare eller patienter som har hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, kan nu boka tid för vaccination.

Boka tid för vaccination

Personer födda 1981 eller tidigare som har ökad risk att bli allvarligt sjuka i covid-19, eller personal enligt ovan, bokar genom att logga in på 1177.se eller genom att ringa till valfri hälsocentral. På centrala vaccinationsmottagningar bokas tiden på samma sätt. Gravida med ökad risk att bli allvarligt sjuka behöver ringa till en hälsocentral.

– Du ska bara boka tid om du tillhör en av dessa grupper. Din tid kan avbokas om du inte prioriteras för vaccination just nu, säger Ronny Lestander i pressmeddelandet.

Annons

Övrig vaccination i fas 3

Personer 18-39 år med ökad risk för allvarlig sjukdom, och vuxna som kan ha svårt att följa råden för att minska smittspridningen, prioriteras också för vaccination i fas 3.

– Om ungefär två veckor räknar vi med att kunna öppna bokningen för personer 18–39 år med ökad risk för allvarlig sjukdom och övriga som prioriteras i fas 3.

Nuvarande status och prognos

Vaccinationstäckningen i länet i fas 1 och 2 är mycket hög, enligt Region Västerbotten. Även i nationell jämförelse. Bland alla personer som är 65 år och äldre har 93 procent fått en första dos vaccin. Bland 80–89-åringar är siffran 97 procent och 70–79-åringar 95 procent. 36 procent av länets befolkning över 18 år har fått minst en dos vaccin.

– Det känns mycket bra att vi har en hög vaccinationstäckning och vi hoppas att vaccinationsviljan är hög även i kommande grupper, berättar Ronny Lestander.

Annons

Med de prognoser för vaccinleveranser som finns tillgängliga nu beräknas alla i länet födda 1981 eller tidigare erbjudas minst en dos före midsommar, och vaccinationer ska pågå under sommarmånaderna för att regionen ska nå det nationella målet.

– Det är viktigt att alla följer vaccinationsschemat och kommer till den tid man fått för dos 2. Det är en enorm logistisk utmaning att folk vill boka om sin tid utan giltigt skäl, därför kan det bara godkännas i extrema undantagsfall. Vi kan annars inte garantera att man får sin andra dos inom rätt tidsintervall, samtidigt som det riskerar förskjuta vaccinationen för kommande grupper, avslutar Ronny Lestander i pressmeddelandet.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Region Västerbotten
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons