Annons
Foto: Pixabay

Delvis fjärrundervisning förlängs på nytt: ”Viktigt att vi är uthålliga”

NYHETER Beslutet om delvis fjärrundervisning för eleverna på de kommunala gymnasieskolorna har nu förlängts till den 1 maj.

Annons

Beslutet gäller så länge inga nya nationella eller regionala beslut tas, som motsäger det. Erik Burstrand, avdelningschef gymnasiet vid Skellefteå kommun, förklarar att beslutet tas mot bakgrund av smittläget i regionen – som fortfarande är allvarligt.

– Därför är det viktigt att vi är uthålliga i att upprätthålla både verksamhet och följa de regionala rekommendationer som finns, säger Erik Burstrand i ett pressmeddelande.

Nu under april kommer cirka 30-40 procent av det totala antalet elever per skola ges möjlighet till skolförlagd undervisning. Rektorerna beslutar vilka årskurser och klasser det ska gälla, men avgångselever och introduktionsprogram kommer att prioriteras.

Annons

Gymnasiesärskolan, vissa praktiska utbildningsmoment samt enskilda elever i behov av stöd omfattas inte av beslutet om fjärrundervisning, utan är i skolan som vanligt.

– Målet är att vi succesivt ska kunna återgå till skolförlagd undervisning så snart det är möjligt utifrån smittläget i Skellefteå och regionen, avslutar Erik Burstrand uttalandet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons