Annons
Baserat på pressmeddelande

Västerbotten tilldelas 12,6 miljoner – ska täcka vaccinationskostander

NYHETER Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att ge 12,6 miljoner kronor till Region Västerbotten för investeringar och löpande kostnader för genomförandet av vaccination mot covid-19. Det skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

Annons

Regeringen och SKR ingick den 8 december en överenskommelse om genomförande av vaccination mot covid-19. Bland annat innebär överenskommelsen att staten åtar sig att betala för vaccin, vaccinationer samt förberedande och löpande åtgärder.

Regeringen och SKR enades om att staten ska avsätta 400 000 000 kronor, utöver de 300 000 000 kronor som regeringen avsatt under 2020, för att stödja investeringar och löpande kostnader i hela vaccinationskedjan. Av dessa medel tilldelas 300 000 000 kronor regionerna, baseras på regionernas befolkningsandel den 1 november 2020. Övriga 100 000 000 kronor fördelas jämnt, oberoende av befolkningsmängd.

Medlen utbetalas till regionerna av Kammarkollegiet senast den 28 februari 2021.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Socialdepartementet
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons