Annons
Baserat på pressmeddelande
Foto: Pixabay

Kommunen inför nytt betalsätt i förskolan: ”Betalar för vistelsetid”

NYHETER Från att ett nytt betalsätt införs den 1 januari kommer vårdnadshavare endast att betala för faktiskt tid i förskolan. Det har kommunfullmäktige beslutat, meddelar Skellefteå kommun.

Annons

2017 påbörjades arbetet med att titta på hur kommunen ska ta betalt för faktisk tid. I januari 2018 börjades ett teoretiskt försök med både förskola och fritidshem. Den nya e-tjänsten innebar att scheman skulle lämnas in veckovis istället för löpande.

I december 2018 började pilotprojektet i förskolan i skarpt läge. I maj 2019 skulle det avslutas men kommunfullmäktige beslutade att projektet skulle förlängas inpå 2020.

Mer exakta barnscheman

I första svängen deltog fyra förskoleavdelningar i projektet. Från 2020 och framåt deltog alla avdelningar från förskolorna Norrbacka, Nallebjörnen och Byggklossen.

Annons

– Vi har sett i projektet att när vårdnadshavare betalar för faktisk vistelsetid blir barnscheman mer exakta, berättar Kerstin Steinvall, avdelningschef förskola.

– Det gör att vi kan ha rätt bemanning i förskolan utifrån antalet barn. Att man vet vilka barn som finns på plats vilka tider, får positiva följdverkningar i att möjliggöra barnets rätt till utbildning, fortsätter Kerstin i ett pressmeddelande.

De vill ha mest medarbetare i barngrupperna när det är flest barn på förskolan.

Annons

Vad betalsättet innebär

Det nya sättet innebär att man betalar för den schemalagda tid som har lämnats in för sitt barn i kombination med den tid som har stämplats in och ut från förskolan.

Det betyder att de inte betalar för tiden som de har anmält frånvaro på grund av sjukdom eller ledighet för sitt barn. Taxan utgår från vårdnadshavarens inkomst.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Skellefteå kommun
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons