Annons
Baserat på pressmeddelande
Pressbild: Campus Skellefteå

ForskarFredag fyller 15 år – med späckat program och anpassat upplägg

NYHETER ForskarFredag 2020 har temat "Forskning för en hållbar framtid" och programmet erbjuder hundratals aktiviteter. Årets festival är corona-anpassad och sker främst digitalt. Ett tillfälle att helt fritt kunna ta del av högaktuella forskningsprojekt och nya rön. Det skriver Campus Skellefteå i ett pressmeddelande.

Annons

RISE ska ge en inblick i sin verksamhet, med forskning som berör oss i vardagen. Det blir tydligt hur viktig synergin samhälle, industri och akademi är för vår utveckling.

Karl Andersson, distribuerande datorsystem vid LTU, ska berätta om projektet där The Great Northern är först ut i Skellefteå med utbyggnaden av 5G-nätet. Satsningen som ska erbjuda samarbetsmöjligheter för forskning, innovation och utveckling.

Sarah Rönnberg, elkraftteknik vid LTU, lyfter utmaningarna när behovet av el ökar.

Christer Åhlund, distribuerande datorsystem vid LTU, ska berätta om sin resa från datavetare i Uppsala och hur intresset för forskning och utveckling förde honom till Skellefteå, samt om hur vårt uppkopplade smarta samhälle skapar möjligheter för sjukvård, samhällsplanering och smarta elnät samt ökade krav på cybersäkerhet.

Annons

Sofia Andersson, Palliativt centrum för samskapad vård vid Linnéuniversitetet, ska berätta om sin forskning inom vårdvetenskap och palliativ vård, samt om projektet ”Implementering av Liverpool Care Pathway (LCP) på äldreboenden”.

Hållbarhet och innovation driver utvecklingen av Skellefteå Krafts framtida affärer och här berättar Birgitta Petterson, hållbarhetsstrateg, tillsammans med Lena Forsberg, affärsutvecklare som doktorerat inom Entreprenörskap och Innovation vid LTU, om möjliga affärer som kan uppstå genom nya partnerskap med fokus på hållbarhet.

Unghästen ska framtidsspana tillsammans med Skellefteås gymnasieelever med fokus på en hållbar framtid. Samtidigt ska forskarpanelen, bestående av lokala forskare, försöka besvara så många frågor som de hinner med och så gott de kan.

Annons

ForskarFredag arrangeras i år 27–28 november som en del av European Researchers’ Night och samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet sedan 2006.

– Det har varit spännande att få ihop programmet i år helt digitalt då vi egentligen brukar passa på att bjuda in till fysiska föreläsningar och mässa på Campus Skellefteå, berättar Torunn Törnblom, projektledare för ForskarFredag Skellefteå.

– Men utmaningar är bra och nu med den fördelen att fler faktiskt kan ta del av detta bara genom att ladda med uppkoppling och en skärm när det passar under dagen.

Denna artikel är baserad på ett pressmeddelande från Campus Skellefteå
Artikeln kan ha justerats av Megafonens redaktion, men texten härstammar från ovan nämnda företag/organisation. Har du också ett pressmeddelande på gång? Skicka det gärna till oss på redaktion@megafonen.nu

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons