Annons
Det är viktigt med ett bra underlag, säger Evelina Fahlesson (S).

Vill byta namn på Stadshuset i Skellefteå – eller på kommunen

NYHETER När kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdde på tisdagen behandlades bland annat ett Skellefteåförslag.

Annons

En invånare vill att Stadshuset ska byta namn till ”Kommunhuset” eller ”Skellefteå kommunhus”, som en symbolisk handling för att stärka känslan av samhörighet.

Enligt personen upplever många som bor utanför centralorten en snedfördelning av resurser och investeringar. Namnändringen skulle signalera att huvudbyggnaden är till för alla kommuninvånare och inte bara de som bor centralt, menar personen.

Invånaren påpekar även att begreppet ”stad” som organisatorisk enhet avskaffades 1971, men att ett del kommuner ändå kallar sig för ”stad” i dag. Om namnet ska förbli oförändrat anser personen att Skellefteå kommun ska byta namn till ”Skellefteå stad”.

Annons

Vill upprätthålla en tradition

Kommunledningskontoret har gjort en utförlig tjänsteskrivelse som underlag till politikerna, som behandlade frågan i kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen.

I skrivelsen framhåller kommunledningskontoret bland annat att användningen av begreppet ”stadshus” har tradition sedan de första kommunsammanslagningarna på 1960-talet. Att Skellefteå kommun använder begreppet är inte heller unikt i Sverige.

Användningen ses som ett sätt att upprätthålla en tradition med anor från 1800-talet – och ett sätt att markera en historisk kontinuitet, vilket anses ha ett värde i sig.

Annons

– Det är en väldigt bra tjänsteskrivelse och det är viktigt. Även om vi inte kan bifalla ett förslag ska förslagställaren få ett underlag som förklarar varför vi har tagit beslutet, säger Evelina Fahlesson (S), vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Politikerna har kommit överens om att Skellefteåförslaget inte ska realiseras.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons